Vendimi Nr. 36, date 20.01.2010-OMNIX ALBANIA

Vendimi Nr. 37, date 20.01.2010-EDRA 2006

Vendimi Nr. 38, date 20.10.2010-HEC SELISHTE-IRZ

Vendimi Nr. 39, date 20.10.2010-HEC PESHK MARTANESH-KOKA&ERGI ENERGY PESHK

Vendimi Nr. 40, date 20.01.2010-AZ Construksion

Vendimi Nr. 41, date 20.01.2010-SIP

Vendimi Nr. 42, date 20.01.2010-EJSTEL

Vendimi Nr. 43, date 20.01.2010-Licence individuale E. Serjani

Vendimi Nr. 44, date 20.01.2010-Licence individuale A. Miti

Vendimi Nr. 45, date 20.01.2010 – Projekt IA-Masterplan Apolloni

Vendimi Nr. 46, date 20.01.2010-Projekti i germim shpetimi, restaurim Afiteatri i Durresit

Vendimi Nr. 47, date 20.01.2010-Ndryshime ne rregullore

Vendimi Nr. 48, date 16.02.2010, EJSTEL

Vendimi Nr. 49, date 16.02.2010-BLLOSHMI 2006

Vendimi Nr. 50, date 16.02.2010-SIP

Vendimi Nr. 51, date 16.02.2010-AZ Konstruksion, DR

Vendimi Nr. 52, date 16.02.2010-XHEMJS & T

Vendimi Nr. 53, date 16.02.2010-HEC Ashta 1,2

Vendimi Nr. 54, date 16.02.2010-Permiresime ne Rregulloren e kritereve

Vendimi Nr. 55, date 18.03.2010-HEC Sllabinje

Vendimi Nr. 56, date 18.03.2010-AZ Konstruksion,Dr Vendimi Nr. 57, date 18.03.2010-Blloshmi 2006

Vendimi Nr. 58, date 18.03.2010-Ejstel, Dr

Vendimi Nr. 59, date 18.03.2010-SIP dhe XHEMF

Vendimi Nr. 59, date 18.03.2010-SIP, XHEMF

Vendimi Nr. 60, date 18.03.2010-Projekti i germim shpetimit dhe restaurimit Amfiteatri Durres

Vendimi Nr. 61, date 18.03.2010-Projekt ide e restaurimit te Kalase se Tiranes

Vendimi Nr. 62, date 18.03.2010-Projekte ne vazhdim IA Vendimi Nr. 63, date 18.03.2010-Dimali

Vendimi Nr. 64, date 18.03.2010-Harta arkeologjike e Shqiperise se Veriut

Vendimi Nr. 65, date 18.03.2010-Amfiteatri i Durresit

Vendimi Nr. 66, date 18.03.2010-Projektet e IA dhe Fondacioni Butrint

Vendimi Nr. 67, date 18.03.2010-Cakrani Arkeologjik

Vendimi Nr. 68, date 18.03.2010

Vendimi Nr. 69, date 06.04.2010-Projekti i BE, Kalaja e Tiranes

Vendimi Nr. 70, date 06.04.2010-Bypass Fier-Levan

Vendimi Nr. 71, date 06.04.2010-Studim Pjesor ne Porto Romano

Vendimi Nr. 72, date 16.03.2010-Kontrolli me gjeoradar ne qendren urbane te Dr-IA

Vendimi Nr. 73, date 16.03.2010-Rruga H, Masterplani i Apollonise

Vendimi Nr. 74, date 27.04.2010-Ndryshime ne projektin e Linjes 400 kv Tirane – Podgorice

Vendimi Nr. 75, date 27.04.2010-Germim shpetimi ne segmentin Kanali i Cukes-Butrint

Vendimi Nr. 76, date 27.04.2010-HEC Valbone

Vendimi Nr. 77, date 27.04.2010-XHEJMS & T, Dr

Vendimi Nr. 78, date 27.04.2010-Surveji siperfaqesor arkeologjik i pellgut te Shkodres

Vendimi Nr. 79, date 27.04.2010-Dimali

Vendimi Nr. 80, date 27.04.2010-LIcence individuale I. Pojani

Vendimi Nr. 80, date 27.04.2010-Licence individuale L. Bejko

Vendimi Nr. 82, date 27.04.2010-Licence individuale M.G.Amore

Vendimi Nr. 83, date 27.04.2010-Licence individuale S. Ali

Vendimi Nr. 84, date 27.04.2010-LIcence shoqeri GSHASH

Vendimi Nr. 85, date 07.07.2010-HEC Trebisht-ERNIKU

Vendimi Nr. 86, date 07.07.2010-HEC Osoje-AURORA KONSTRUKSION

Vendimi Nr. 87, date 07.07.2010-HEC Murdhar

Vendimi Nr. 88, date 07.07.2010-HEC Martanesh

Vendimi Nr. 89, date 07.07.2010-HEC Langarica1,2,Gostivish,Ura e Dashit

Vendimi Nr. 90, date 07.07.2010-Verifikimi arkeologjik i trasese Levan-Dams, Loti 1, pjese e Levan-Tepelene

Vendimi Nr. 91, date 07.07.2010-Pike shitje karburanti dhe sherbime Fushe Preze

Vendimi Nr. 92, date 07.07.2010-Mbikeqyrja periodike segmenti rrugor Kanali i Cukes-Butrint

Vendimi Nr. 93, date 07.07.2010-Licence individuale E. Serjani

Vendimi Nr. 94, date 07.07.2010-Licence individuake A. Miti

Vendimi Nr. 95, date 07.07.2010-XHEJMS & T, DR

Vendimi Nr. 96, date 07.07.2010-Pezullimi i germimit arkeologjik XHEMF

Vendimi Nr. 97, date 07.07.2010-Pezullimi i germimit arkeologjik SIP

Vendimi Nr. 98, date 30.08.2010 – Grupi i punes MTKRS-UNESCO

Vendimi Nr. 99, date 30.08.2010-Raporti i sondazheve arkeologjike Levan-Tepelene,segmenti Dames-Memaliaj

Vendimi Nr. 100, date 30.08.2010-Faza I, Rivitalizimi i sheshit Iliria-Shkallaret

Vendimi Nr. 101, date 30.08.2010-Rivitalizimi i sheshit tek Busti i A.Hajdarit

Vendimi Nr. 102, date 30.08.2010-Ripozicionimi i Portit te Peshkimit,DR

Vendimi Nr. 103, date 30.08.2010-Ndertimi i terminalit hyres te anijeve Cruise, Sr

Vendimi Nr. 104, date 30.08.2010-INRA KONSTRUKSION, Dr

Vendimi Nr. 105, date 30.08.2010-UANI CONS 2, Dr

Vendimi Nr. 106, date 30.08.2010-STRUKTURA 2002, Dr

Vendimi Nr. 107, date 12.10.2010-Faza II, Rivitalizimi sheshit Iliria

Vendimi Nr. 108, date 12.10.2010-Raporti i vezhgimit arkeologjik Levan-Tepelene, segmenti Dames-Memaliaj,Loti 2

Vendimi Nr. 109, date 12.10.2010-HEC Spathare

Vendimi Nr. 110, date 12.10.2010-HEC Pobreg

Vendimi Nr. 111, date 12.10.2010-Raporti i sondazheve INRA KONSTRUKSION

Vendimi Nr. 112, date 12.10.2010-Raporti i sondazheve UANI CONS 2

Vendimi Nr. 113, date 12.10.2010-Raporti i sondazheve STRUKTURA 2002

Vendimi Nr. 114, date 12.10.2010-Grup pune, SIP Vendimi Nr. 115, date 12.10.2010-ROVAN, Dr

Vendimi Nr. 115, date 12.10.2010-ROVAN, Dr

Vendimi Nr. 116, date 12.10.2010-FAKLE, Dr

Vendimi Nr. 117, date 12.10.2010-REKON, Dr

Vendimi Nr. 118, date 12.10.2010-ANAKONDA, Vl

Vendimi Nr. 119, date 07.10.2010-HEC-et Borove,Zabzun, Sebisht etj

Vendimi Nr. 120, date 07.10.2010-Restaurim, rigjallerim dhe rivleresim i kalase mesjetare Lezhe

Vendimi Nr. 121, date 07.12.2010-Studim Urbanistik ne zonen Kalaja e Turres, Synej

Vendimi Nr. 122, date 07.12.2010-Raporti i sondazheve ROVAN, Dr

Vendimi Nr. 123, date 07.12.2010-Raporti i sondazheve FAKLE, DR

Vendimi Nr. 124, date 07.12.2010-Raporti i sondazheve REKON, Dr

Vendimi Nr. 125, date 07.12.2010-DESI, Vl Vendimi Nr. 126, date 07.12.2010-LERENTI, Dr

Vendimi Nr. 127, date 07.12.2010-Licence individuale L. Miraj