Vendimi Nr. 183, date 05.03.2012-Projektet ne vazhdim te IA

Vendimi Nr. 184, date 05.03.2012-Topografia e Epidamne-Dyrrachion, IA

Vendimi Nr. 185, date 05.03.2012-Struktura e vjeter, Lagjja Dracini

Vendimi Nr. 186, date 05.03.2012-VNMS TAP

Vendimi Nr. 187, date 05.03.2012-Mbi proceduren e miratimit te lejes ne zonen arkeologjike B

Vendimi Nr. 188, date 05.03.2012-Raporti i sondazheve ARNOEL, Vl

Vendimi Nr. 189, date 17.04.2012-Raporti i vezhgimit, HEC Kaskada e Devollit, DHP

Vendimi Nr. 190, date 17.04.2012-Raporti i vezhgimit venddepozitimi i mbetjeve, Maliq-KRMW

Vendimi Nr. 191, date 17.04.2012-HEC Qyteze

Vendimi Nr. 192, date 17.04.2012-17.04.2012-HEC Kozel, Stike, Helmes

Vendimi Nr. 193, date 17.04.2012-HEC Stravaj

Vendimi Nr. 194, date 17.04.2012-HEC Zalll Tore

Vendimi Nr. 195, date 17.04.2012-HEC-et e Shejes s Librazhdit

Vendimi Nr. 196, date 17.04.2012-Projketi kerkimor shkencor Orikumi, IA

Vendimi Nr. 197, date 04.06.2012-Raporti i vezhgimit Tirane-Elbasan, Loti 3

Vendimi Nr. 198, date 04.06.2012-HEC Thane, Mollas

Vendimi Nr. 199, date 04.06.2012-HEC Vinjolle, Gallate, Skuraj

Vendimi Nr. 200, date 04.06.2012-HEC-et Gojan, Peshqesh, Ura e Fanit

Vendimi Nr. 200, date 04.06.2012-HEC-et Gojan, Peshqesh, Ura e Fanit

Vendimi Nr. 201, date 04.06.2012-Raporti i sondazheve, MAREN, Dr

Vendimi Nr. 202, date 04.06.2012-Perdorimi i skrepit, Teatri i Apolonise,IA

Vendimi Nr. 203, date 04.06.2012-Projkti Survejimi siperfaqesor i Pellgut te Shkodres, UT

Vendimi Nr. 204, date 04.06.2012-Raporti mbi zbulimin e Xhamise se Qafes

Vendimi Nr. 206, date 12.07.2012-Raporti i vezhgimit Tirane-Elbasan, Loti 1

Vendimi Nr. 207, date 12.07.2012-HEC Stavec

Vendimi Nr. 208, date 12.07.2012-HEC Qafezeze

Vendimi Nr. 209, date 12.07.2012-HEC Prelle

Vendimi Nr. 210, date 12.07.2012-HEC Lusa 1,2,3,4,5

Vendimi Nr. 211, date 12.07.2012-HEC-et e Kaskades se Orenjes

Vendimi Nr. 212, date 12.07.2012-BOROVA D, Durres

Vendimi Nr. 213, date 12.07.2012-Raporti i sondazheve AFL Group, Dr

Vendimi Nr. 214, date 12.07.2012-Raporti i sondazheve FETI, Vlore

Vendimi Nr. 215, date 12.07.2012-MIKUKA, Shkoder

Vendimi Nr. 216, date 12.07.2012-LORI 2007, Dr

Vendimi Nr. 217, date 12.07.2012-Projhekti kerkimor shkencor Durresi ne Antikitetin e Vone, IA

Vendimi Nr. 218, date 12.07.2012-Projekti i ekspozimit te Murit te Amforave, IA

Vendimi Nr. 219, date 12.07.2012-Mosmiratimi i disa licencave individuale

Vendimi Nr. 220, date 12.07.2012-Licence individuale A. Schutz

Vendimi Nr. 221, date 12.07.2012-Licence individuale G. Dohner

Vendimi Nr. 222, date 12.07.2012-LIcence individuale K.U.Uschman

Vendimi Nr. 223, date 12.07.2012-LIcence per shoqeri arkeologjike AF ARCHAEOFAKT ALBANIA

Vendimi Nr. 224, date 25.07.2012-HEC Shutina

Vendimi Nr. 225, date 25.07.2012- Raporti i sondazheve BOROVA D, Durres

Vendimi Nr. 226, date 25.07.2012-Raporti i sondazheve LORI 2007, Durres

Vendimi Nr. 227, date 25.07.2012-Koncepti i germimit dhe kontrata

Vendim qarkullues Nr. 228, date 07.08.2012-Koncepti i germimit dhe kontrata

Vendim qarkullues Nr. 229, date 07.09.2012-HEC Strelca 1,2,3

Vendim qarkullues Nr. 230, date 07.09.2012-Raporti paraprak i germimit arkeologjik AFL Group

Vendim qarkullues Nr. 231, date 07.09.2012-Raporti paraprak i germimit arkeologjik LORI 2007, Durres

Vendim qarkullues Nr. 232, date 07.09.2012-Raporti i vezhgimit Impianti i depolimerizimit KAtund i Ri, La Vitoria

Vendim qarkullues Nr. 233, date 24.11.2012-Rikonceptimi i Sheshit Flamuri, Vlore

Vendim qarkullues Nr. 234, date 24.10.2012-Raporti i vezhgimit qendra e paraburgimit, Shkoder Vendim qarkullues

Nr. 235, date 24.10.2012-Raporti i vezhgimit Landfill Durres-Albania Landfill Energy