1.Vendim.274 dt.04.02.2014 – OST Erseke-Permet

2.Vendim.275 dt.04.02.2014 – Projekti Elektrik, P.A Finiq

3.Vendim.276 dt.04.02.2014 – MEMOLA

4.Vendim.277 dt.04.02.2014 – HEC Lashkiza

5.Vendim.278 dt.04.02.2014 - HEC Llenga 1,2,3

6.Vendim.279 dt.04.02.2014 – HEC Gavran dhe Gavran 1

7.Vendim.280 dt.04.02.2014 – HEC Zerec 1 dhe 2

8.Vendim.281 dt.04.02.2014- HEC Ballenja

9.Vendim.282 dt.11.02.2014- OST Erseke – Permet

10.Vendim.283 dt.11.02.2014- HEC Llenga 1,2,3

11.Vendim.284 dt.11.02.2014- HEC Zali i Qarrishtes

12.Vendim.285 dt.11.02.2014- HECE Kaskada Rajan

13.Vendim.286 dt.11.02.2014- HEC Driza 1

14.Vendim.287 dt.11.02.2014- HEC Lashkiza 1,2

15.Vendim.288 dt.11.02.2014- HEC Gavran dhe Gavran 1

16.Vendim.289 dt.11.02.2014- HEC Ballenja

17.Vendim.290 dt.11.02.2014- Hec Zerec 1,2

18.Vendim.291 dt.11.02.2014- HEC Kabash

19.Vendim.292 dt.11.02.2014- HEC Perollaj

20.Vendim.293 dt.31.03.2014- Projekti Elektrik-P.A Finiq

21.Vendim.294 dt.31.03.2014-Manastiri i Shen Marise, Apoloni

22.Vendim.295 dt.31.03.2014-Sheshi Teodor Muzaka, Berat

23.Vendim.296 dt.31.03.2014-HEC Zali i Qarrishtes 23.Vendim.296 dt.31.03.2014

24.Vendim.297 dt.31.03.2014-HEC Kendrevica

25.Vendim.298 dt.31.03.2014HEC Ballenja

26.Vendim.299 dt.18.04.2014-Manastiri i Shen Marise, Apoloni

27.Vendim.300 dt.18.04.2014-Sheshi Teodor Muzaka, Berat

28.Vendim.301 dt.18.04.2014- HECE Kaskada Rajan

29.Vendim.302 dt.18.04.2014- HEC Gizavesht 

30.Vendim.303 dt.18.04.2014HECE Kaskada Kukur 

31.Vendim.304 dt.18.04.2014- HECE Kaskadae Vernikut 

32.Vendim.305 dt.04.06.2014- Paleoliti dhe Mesoliti ne Shqiperi, IA/QSA

33.Vendim.306 dt.04.06.2014 – Apolonia, IA/QSA

34.Vendim.307 dt.04.06.2014- Hadrianopolis,IA/QSA

35.Vendim.308 dt.04.06.2014- Phoinikie,IA/QSA

36.Vendim.309 dt.04.06.2014- Antigonea,IA/QSA

37.Vendim.310 dt.04.06.2014- Orikum,IA/QSA

38.Vendim.311 dt.04.06.2014- Praevalis,Arkeologjia e nje province te antikitetit te vone ne Ilirik, IA/QSA

39.Vendim 312 dt.04.06.2014- Lezhe- Kala dhe nekropol, IA/QSA

40.Vendim 313 dt.04.06.2014- Komani,IA/QSA

41.Vendim.314 dt.04.06.2014- Amfiteatri i Durresit, IA/QSA

42.Vendim .315 dt.04.06.2014- Praktike dokumentimi arkitektonik dhe arkeologjik, Ballsh dhe Bylis, IA/QSA

43.Vendim 316 dt.04.06.2014- Vezhgim siperfaqesor dhe germime sondazhi ne gjirin e Alinures,IA/QSA

44. Vendim 317 dt.04.06.2014- Metodologjia dhe Praktika e kerkimit shkencor ne fushene e prehistorise(Neoliti),IA/QSA

45.Vendim 318 dt.04.06.2014- Manastiri i Shen Kollit ne Despotatin e Epirit, IA/QSA

46.Vendim 319 dt.04.06.2014- Vezhgim siperfaqesor dhe germim ne Kalane trekendore prane kanalit te Vivarit,Butrint, IA/QSA

47.Vendim 320 dt.04.06.2014- Projekti Arkologjik, Shkoder, Universiteti i Tiranes

48.Vendim 321 dt.04.06.2014- HEC Shpella poshte  2 dhe 3

49.Vendim 322 dt.04.06.2014- Rikonstruksioni i rruges hyrese ne Parkun Arkeologjik, Amantia

50.Vendim.323 dt.04.06.2014- Dimal,IA/QSA

51.Vendim 324 dt.23.06.2014- Shkodra,IA/QSA

52.Vendim325 dt.23.06.2014-Amantia,IA/QSA

53.Vendim 326 dt.23.06.2014- Lagjia romako-bizantine jashte mureve te castrum-it Scampis,IA/QSA

54.Vendim 327 dt.23.06.2014- Teatri i Apolonise,IA/QSA

55.Vendim 328 dt.23.06.2014- HEC Denas

56. Vendim 328 dt.15.07.2014-Manastiri i Shen Marise, Apoloni

57. Vendim 329 dt dt.15.07.2014OST Erseke-Permet

58.Vendim 330 dt.15.07.2014 – HEC Quku 1 dhe 2

59.Vendim 331 dt.15.07.2014 – HEC Kasollet e Selces

60.Vendim 332 dt.15.07.2014 – HECE Kaskada e Veleshices

61.Vendim 333 dt.15.07.2014- Germim shpetimi i nje tume, fshati Kabash ne rrethin e Kolonjes

62.Vendim 334 dt.25.07.2014- Germim arkeologjik Shpetimi ne By-pass Fier-Levan

63.Vendim 335 dt .01.08.2014 – Rehabilitimi i qendres hisorike, Lezhe

64.Vendim 336 dt .01.08.2014- Rivitalizimi i parkut perendimor dhe rikonstruksioni i shetitores Osumi, Berat

65.Vendim 337 dt. 08.09.2014-OST, Babice – Sarande

66.Vendim 338 dt. 08.09.2014- Porti i Jahteve, Kalaja e Turres, Synej, Kavaje

67.Vendim 339 dt. 08.09.2014- HEC Lengarica

68.Vendim 340 dt. 08.09.2014- HECE Kaskada e lumit Gjader

69.Vendim 341 dt. 08.09.2014 – HECE Kaskada Backe-Staravecke

70.Vendim 342 dt. 08.09.2014 – HECE Bisak, Fan,Mirdite

71.Vendim 343 dt. 15.10.2014 – Parku Eolik, Synej, Kavaje

72.Vendim 344 dt. 15.10.2014 – Rikonstruksioni i rruges hyrese ne P.A Amantia

73.Vendim 345 dt. 15.10.2014 – Rezidence vilash, Shetaj, Durres

74.Vendim 346 dt. 15.10.2014 – Uzina e prodhimit te ferrokromit, Elbasan

75.Vendim 347 dt. 15.10.2014 – Pusi i zhvillimit Az-1001 dhe Az-1002, Kucove

76.Vendim 348 dt. 15.10.2014 – Projekte rehabilitimi ne Berat

77.Vendim 349 dt. 15.10.2014 – Rehabilitimi i disa rrugeve ne kalane e Elbasanit

78.Vendim 350 dt. 15.10.2014 – Nderhyrje rehabilituese ne qytetin e Krujes

78.Vendim 351 dt. 15.10.2014 – Rehabilitimi i rruges ”Kostandin Kristoforidhi”, Vlore

79.Vendim 352 dt. 15.10.2014- Sheshi ”Iliria”,Durres

80.Vendim 353 dt. 15.10.2014 – Germimi i shpetimit ne Baziliken paleokristiane, Gorice e madhe, Prespe

81.Vendim 354 dt. 17.11.2014 – Rrjeti i Ujesjellesit ne qyteti ne Lezhes dhe ne Balldren

82.Vendim 355 dt. 17.11.2014 – HEC Seta, 1,2,3,4, Peshkopi

83.Vendim 356 dt. 17.11.2014 – Germim arkeologjik Shpetimi, sektoret A1 dhe A2 dhe A, ne By-pass Fier-Levan

84.Vendim 357 dt. 17.11.2014 – Rikonstruksioni i rruges hyrese ne Parkun Arkeologjik, Amantia

85.Vendim 358 dt. 17.11.2014  – Sheshi ”Iliria”,Durres

86.Vendim 359 dt. 17.11.2014 – Rrjeti inxhinjerik ”Nisatel”, Durres

87.Vendim 360 dt. 26.11.2014 – Rehabilitimi i Qendres historike, Lezhe

88.Vendim 361 dt. 26.11.2014 –  Shetitore e Bregut te Drinit, Lezhe

89.Vendim 362 dt. 12.12.2014 – Rehabilitimi i qendres historike, Lezhe

90.Vendim 363 dt. 12.12.2014 – Shetitore e bregut te Drinit, Lezhe

91.Vendim 364 dt. 12.12.2014 – Vija bregdetare e qytetit, Vlore

92.Vendim 365 dt. 12.12.2014 -HEC Shengjun

93.Vendim 366 dt. 12.12.2014 – Relacion mbi propozimin per shpalljen e zones se mbrojtur arkeologjike, Koman, IA/QSA

94.Vendim 367 dt. 12.12.2014 -OST, Shqiperi-Kosove

95.Vendim 368 dt. 12.12.2014 – Projekti i By-pass, Vlore