01. Vendim Nr.01 date 15.01.2019 –Rikualifikimi i Akeseve rrugore Unaza Lindore Loti 2, Bashkia Tirane– A.RR.SH

02. Vendim Nr. 02 date 15.01.2019 –Rikualifikimi i Akeseve rrugore Unaza Lindore Loti 3, Bashkia Tirane– A.RR.SH

03. Vendim Nr. 03 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 4 – A.RR.SH

04. Vendim Nr. 04 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 5 – A.RR.SH

05. Vendim Nr. 05 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 6 – A.RR.SH

06. Vendim Nr. 06 date 15.01.2019 –Rehabilitimi i Ujesjellesit, Tirane – A.K.U.K

07. Vendim Nr. 07 date 15.01.2019 – HEC Kebela, Bashkia Gramsh

08. Vendim Nr. 08 date 15.01.2019 – HEC Arcove, perroi i Seltes, Bashkia Elbasan

09. Vendim Nr. 09 date 15.01.2019 – HEC Kamican, Bashkia Gramsh

10. Vendim Nr. 10 date 15.01.2019 – HEC Blineta, Bashkia Gramsh

11. Vendim Nr. 11 date 15.01.2019 – Ndertimi i stacionit te rrjetit telefonik Telekom Albania, Kepi i Rodonit

12. Vendim Nr. 12 date 15.01.2019 – Kompleks banimi 2-3kat, Tirane- FZ Construction

13. Vendim Nr. 13 date 15.01.2019 –Miratimi i sondazheve te projektit – Godine banimi dhe sherbime1-6kat, zone arekologjike B, Durres

14. Vendim Nr. 14 date 15.01.2019 –Miratimi i sondazheve te projektit – Linja e optimizimit te Ujesjellesit, Durres

15. Vendim Nr. 15 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures -Godine banimi 1 kat dhe objekt ndihmes 1 kat – Z. P.Kashari -ALUIZNI, Durres

16. Vendim Nr. 16 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine e kombinuar 2 kate – Z. Gj.Pjetri -ALUIZNI, Durres

17. Vendim Nr. 17 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1-3 kate – Z. F.Mucaj -ALUIZNI, Durres

18. Vendim Nr. 18 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine social ekonomike 5 kate – Z. Bushi dhe Z. S.Bushi -ALUIZNI, Sarande

19. Vendim Nr. 19 date 15.01.2019 – Rikonstruksion dhe shtese anesore kopshti parafabrikat, zone arekologjike B,Durres

20. Vendim Nr. 20 date 15.01.2019 -Rikonceptim dhe rikonstruksion i shkolles Jan Kukzeli, zone arekologjike B, Durres

21. Vendim Nr. 21 date 15.01.2019 – Dorezimi i objekteve arekeologjike te sekuestruara ne fashatin Radostine, Fier

22.Vendim Nr. 22 date 06.03.2019 – HEC Vleshica1 dhe Veleshica 2, Kukes dhe Diber

23.Vendim Nr. 23 date 06.03.2019 – HEC Zall Kalis, Lumi i Vleshices, Puke

24.Vendim Nr. 24 date 06.03.2019 – HEC Orenja Verri dhe HEC Orenja Katund, Librazhd

25.Vendim Nr. 25 date 06.03.2019 – HEC Mali, ne lumin Terkuze, Tirane

26.Vendim Nr. 26 date 06.03.2019 – HEC Paulini dhe Paulini 1, Rreshen

27.Vendim Nr. 27 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane – Kastrati Construciton

28.Vendim Nr. 28 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 4-5-11-12-13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane -Kastrati Construciton

29.Vendim Nr. 29 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane – MAK Elite Office

30.Vendim Nr. 30 date 06.03.2019 – HEC Marjo, Librazhd

31.Vendim Nr. 31 date 06.03.2019 – HEC Bushi dhe Bushi 1, Mirdite

32.Vendim Nr. 32 date 06.03.2019 – HEC Ostruku ne perroin e Lugjajt, Kukes

33.Vendim Nr. 33 date 06.03.2019 – Kompleks banimi me vila, Mjull, Bathore, Tirane

34. Vendim Nr. 34 date 06.03.2019 – HEC Gojan, Gjegjan, Puke

35. Vendim Nr. 35 date 06.03.2019 – HEC Kaulina, lumi Fani i Madh, Puke

36. Vendim Nr. 36 date 06.03.2019 – HEC Kushaj, perroi i Gjormit dhe Kushes, Elbasan – GMG shpk

37. Vendim Nr. 37 date 06.03.2019 – Terminal depozitues perpunues per hidrokarburet, Porto Romano, Durres

38. Vendim Nr. 38 date 06.03.2019 – Depozitim i gjetjeve arekologjike ne kuader te projektit TAP

39. Vendim Nr. 39 date 06.03.2019 – Raport i germimit arkeologjik te shpetimit per varret e demtura,Himare

40. Vendim Nr. 40 date 06.03.2019 –Rikonstruksion i objektit ekzistues rr.M.Ulqinaku, zone arkeologjike B, Durres

41. Vendim Nr. 41 date 06.03.2019 – Ndertimi i rrejtit inxhinierik telefonik, Bashkia Sarande

42. Vendim Nr. 42 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate -Z. I.Kocibelli ,ALUIZNI Korce

43. Vendim Nr. 43 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 6-1 kate – familja Sulejmani, ALUIZNI Durres

44. Vendim Nr. 44 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z.Q.Hoxha dhe A.Hoxha,ALUIZNI Durres

45. Vendim Nr. 45 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z.G.Faruku, ALUIZNI Durres

46. Vendim Nr. 46 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z.A.Faruku, ALUIZNI Durres

47. Vendim Nr. 47 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 5 kate – Z.R.Lekli ,ALUIZNI Durres

48. Vendim Nr. 48 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. A.Elmadhi,ALUIZNI Durres

49. Vendim Nr. 49 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. N.Shahini, ALUIZNI Durres

50. Vendim Nr. 50 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kate – Z. A.Kasaj-ALUIZNI, Durres

51. Vendim Nr. 52 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. B.Copa dhe R.Copa -ALUIZNI, Durres

52. Vendim Nr. 52 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kate – Znj. B.Duro -ALUIZNI, Durres

53. Vendim Nr. 53 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. V.Kajmaku -ALUIZNI, Durres

54. Vendim Nr. 54 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat – Znj.O.Jaupllari-ALUIZNI, Durres

55. Vendim Nr. 56 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kat – Znj. D.Gjaci-ALUIZNI, Lezhe

56. Vendim Nr. 56 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. F.Gjinaj-ALUIZNI, Lezhe

57. Vendim Nr. 57 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. A.Bracaj -ALUIZNI, Vlore

58. Vendim Nr. 58 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 4 kate – Z. T.Kalemaj -ALUIZNI, Vlore

59. Vendim Nr. 59 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat – Z.K.Myrtaj dhe L.Myrtaj -ALUIZNI, Vlore

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>