01. Vendim Nr.01 date 15.01.2019 –Rikualifikimi i Akeseve rrugore Unaza Lindore Loti 2, Bashkia Tirane– A.RR.SH

02. Vendim Nr. 02 date 15.01.2019 –Rikualifikimi i Akeseve rrugore Unaza Lindore Loti 3, Bashkia Tirane– A.RR.SH

03. Vendim Nr. 03 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 4 – A.RR.SH

04. Vendim Nr. 04 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 5 – A.RR.SH

05. Vendim Nr. 05 date 15.01.2019 – Ndertimi i rruges Kardhiq- Delvine, Loti 6 – A.RR.SH

06. Vendim Nr. 06 date 15.01.2019 –Rehabilitimi i Ujesjellesit, Tirane – A.K.U.K

07. Vendim Nr. 07 date 15.01.2019 – HEC Kebela, Bashkia Gramsh

08. Vendim Nr. 08 date 15.01.2019 – HEC Arcove, perroi i Seltes, Bashkia Elbasan

09. Vendim Nr. 09 date 15.01.2019 – HEC Kamican, Bashkia Gramsh

10. Vendim Nr. 10 date 15.01.2019 – HEC Blineta, Bashkia Gramsh

11. Vendim Nr. 11 date 15.01.2019 – Ndertimi i stacionit te rrjetit telefonik Telekom Albania, Kepi i Rodonit

12. Vendim Nr. 12 date 15.01.2019 – Kompleks banimi 2-3kat, Tirane- FZ Construction

13. Vendim Nr. 13 date 15.01.2019 –Miratimi i sondazheve te projektit – Godine banimi dhe sherbime1-6kat, zone arekologjike B, Durres

14. Vendim Nr. 14 date 15.01.2019 –Miratimi i sondazheve te projektit – Linja e optimizimit te Ujesjellesit, Durres

15. Vendim Nr. 15 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures -Godine banimi 1 kat dhe objekt ndihmes 1 kat – Z. P.Kashari -ALUIZNI, Durres

16. Vendim Nr. 16 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine e kombinuar 2 kate – Z. Gj.Pjetri -ALUIZNI, Durres

17. Vendim Nr. 17 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1-3 kate – Z. F.Mucaj -ALUIZNI, Durres

18. Vendim Nr. 18 date 15.01.2019 – Vijimi i procedures-Godine social ekonomike 5 kate – Z. Bushi dhe Z. S.Bushi -ALUIZNI, Sarande

19. Vendim Nr. 19 date 15.01.2019 – Rikonstruksion dhe shtese anesore kopshti parafabrikat, zone arekologjike B,Durres

20. Vendim Nr. 20 date 15.01.2019 -Rikonceptim dhe rikonstruksion i shkolles Jan Kukzeli, zone arekologjike B, Durres

21. Vendim Nr. 21 date 15.01.2019 – Dorezimi i objekteve arekeologjike te sekuestruara ne fashatin Radostine, Fier

22.Vendim Nr. 22 date 06.03.2019 – HEC Vleshica1 dhe Veleshica 2, Kukes dhe Diber

23.Vendim Nr. 23 date 06.03.2019 – HEC Zall Kalis, Lumi i Vleshices, Puke

24.Vendim Nr. 24 date 06.03.2019 – HEC Orenja Verri dhe HEC Orenja Katund, Librazhd

25.Vendim Nr. 25 date 06.03.2019 – HEC Mali, ne lumin Terkuze, Tirane

26.Vendim Nr. 26 date 06.03.2019 – HEC Paulini dhe Paulini 1, Rreshen

27.Vendim Nr. 27 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane – Kastrati Construciton

28.Vendim Nr. 28 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 4-5-11-12-13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane -Kastrati Construciton

29.Vendim Nr. 29 date 06.03.2019 – Godine per sherbime hotelerie 13 kate dhe 3 kate parkim, Tirane – MAK Elite Office

30.Vendim Nr. 30 date 06.03.2019 – HEC Marjo, Librazhd

31.Vendim Nr. 31 date 06.03.2019 – HEC Bushi dhe Bushi 1, Mirdite

32.Vendim Nr. 32 date 06.03.2019 – HEC Ostruku ne perroin e Lugjajt, Kukes

33.Vendim Nr. 33 date 06.03.2019 – Kompleks banimi me vila, Mjull, Bathore, Tirane

34. Vendim Nr. 34 date 06.03.2019 – HEC Gojan, Gjegjan, Puke

35. Vendim Nr. 35 date 06.03.2019 – HEC Kaulina, lumi Fani i Madh, Puke

36. Vendim Nr. 36 date 06.03.2019 – HEC Kushaj, perroi i Gjormit dhe Kushes, Elbasan – GMG shpk

37. Vendim Nr. 37 date 06.03.2019 – Terminal depozitues perpunues per hidrokarburet, Porto Romano, Durres

38. Vendim Nr. 38 date 06.03.2019 – Depozitim i gjetjeve arekologjike ne kuader te projektit TAP

39. Vendim Nr. 39 date 06.03.2019 – Raport i germimit arkeologjik te shpetimit per varret e demtura,Himare

40. Vendim Nr. 40 date 06.03.2019 –Rikonstruksion i objektit ekzistues rr.M.Ulqinaku, zone arkeologjike B, Durres

41. Vendim Nr. 41 date 06.03.2019 – Ndertimi i rrejtit inxhinierik telefonik, Bashkia Sarande

42. Vendim Nr. 42 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate -Z. I.Kocibelli ,ALUIZNI Korce

43. Vendim Nr. 43 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 6-1 kate – familja Sulejmani, ALUIZNI Durres

44. Vendim Nr. 44 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z.Q.Hoxha dhe A.Hoxha,ALUIZNI Durres

45. Vendim Nr. 45 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z.G.Faruku, ALUIZNI Durres

46. Vendim Nr. 46 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z.A.Faruku, ALUIZNI Durres

47. Vendim Nr. 47 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 5 kate – Z.R.Lekli ,ALUIZNI Durres

48. Vendim Nr. 48 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. A.Elmadhi,ALUIZNI Durres

49. Vendim Nr. 49 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. N.Shahini, ALUIZNI Durres

50. Vendim Nr. 50 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kate – Z. A.Kasaj-ALUIZNI, Durres

51. Vendim Nr. 52 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. B.Copa dhe R.Copa -ALUIZNI, Durres

52. Vendim Nr. 52 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kate – Znj. B.Duro -ALUIZNI, Durres

53. Vendim Nr. 53 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kate – Z. V.Kajmaku -ALUIZNI, Durres

54. Vendim Nr. 54 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat – Znj.O.Jaupllari-ALUIZNI, Durres

55. Vendim Nr. 56 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 1 kat – Znj. D.Gjaci-ALUIZNI, Lezhe

56. Vendim Nr. 56 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. F.Gjinaj-ALUIZNI, Lezhe

57. Vendim Nr. 57 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kate – Z. A.Bracaj -ALUIZNI, Vlore

58. Vendim Nr. 58 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 4 kate – Z. T.Kalemaj -ALUIZNI, Vlore

59. Vendim Nr. 59 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat – Z.K.Myrtaj dhe L.Myrtaj -ALUIZNI, Vlore

58. Vendim Nr. 58 date 06.03.2019 – Vijimi i procedures-Godine banimi 4 kate – Z. T.Kalemaj -ALUIZNI, Vlore

61. Vendim Nr. 61 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Germime kontrolli dhe rivleresimi, Kisha e Shen Vlashit, Drac, Ishem

62. Vendim Nr. 62 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor i ri, Nje vend i shenjte i periudhes antike ne Vaun e Dejes

63. Vendim Nr. 63 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor i ri, Lepenica

64. Vendim Nr. 64 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Germime arkeologjike ne fshatin Hot

65. Vendim Nr. 65 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Fortifikimi i Dukajve ne luginen e Vjoses

66. Vendim Nr. 66 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Maligrad

67. Vendim Nr. 67 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Germime ne fortifikimet prehistorike te lugines se Shkumbinit

68. Vendim Nr. 68 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Dinamika e zhvillimit te shoqerive ne periudhen e bornxit te vone dhe hekurit ne pellgun e Korces

69. Vendim Nr. 69 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Vezhgime arkeologjike ne zonen Lezhe-Shkoder

70. Vendim Nr. 70 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Foinike, Butrint

71. Vendim Nr. 71 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim,Babunje

72. Vendim Nr. 72 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Topografia Epindamne- Dyrrhachion, Durres

73. Vendim Nr. 73 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Antigonea

74. Vendim Nr. 74 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim,Handrianopolis

75. Vendim Nr. 75 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Orikos

76. Vendim Nr. 76 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Bushat, Shkoder

77. Vendim Nr. 77 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Paleokastra

78. Vendim Nr. 78 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Apolonia dhe prapatoka e saj

79. Vendim Nr. 79 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Bylis

80. Vendim Nr. 80 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Drivastum, Kisha e Shen Merise ne kodren e Muzhiles

81. Vendim Nr. 81 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Kisha e Shen Merise, Mamurras

82. Vendim Nr. 82 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Dyrrahchiumi ne Antikitetin e Vone

83. Vendim Nr. 83 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim, Zgerdheshi

84. Vendim Nr. 84 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Koman-Sarde

85. Vendim Nr. 85 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Durresi Mesjetar

86. Vendim Nr. 86 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Amantia

87. Vendim Nr. 87 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Harta Arkeologjike Nenujore e bregdetit Shqiptar

88. Vendim Nr. 88 date 18.03.2019 – Projekt kerkimor shkencor i ri,Vendbanime te fortifikuara kodrinore-malore ne Tirane

89. Vendim Nr. 89 date 18.03.2019 – Kalldremet e vjetra te zbuluara ne Gjirokaster

90. Vendim Nr. 90 date 18.03.2019 – Koncepti i sondazheve, Linja e Optimizimit te Ujesjellesit,Durres

91. Vendim Nr. 91 date 04.04.2019 – Rikualifikimi i zones urbane te qendres se Vlores

92. Vendim Nr. 92 date 04.04.2019 – Forumi Romak-Butrint – IA

93. Vendim Nr. 93 date 04.04.2019 – Apolonia 2019 – IA

94. Vendim Nr. 94 date 02.05.2019 –HEC Mazreka, Korce

95. Vendim Nr. 95 date 02.05.2019 – Vondafone Albania 1246 Germenji

96. Vendim Nr. 96 date 02.05.2019 – Zgjerimi i rrjetit ne Ksamil, Albtelecom

97. Vendim Nr. 97 date 02.05.2019 – HEC Guri i bardhe 1 dhe 2, Bashkia Klos

98. Vendim Nr. 98 date 02.05.2019 –HEC Kalis, Bashkia Kukes

99. Vendim Nr. 99 date 02.05.2019 –Grumbullimi i produkteve buqesore, Maliq

100. Vendim Nr. 100 date 02.05.2019 –Shtese anesore DPSHP

101. Vendim Nr. 101 date 02.05.2019 –Miratim per vendosjen e strukturave te lehta ne Kalane e Shkodres

102. Vendim Nr. 102 date 02.05.2019 –Ujesjellesi Butrint

103. Vendim Nr. 103 date 02.05.2019 –Miratim i konceptit te sondazheve- Strukture 1-5-7 kat, Sarande

104. Vendim Nr. 104 date 02.05.2019 –Godine banimi dhe sherbimesh 2-4-6 kat, zone arkelologjike B, Durres

105. Vendim Nr. 105 date 02.05.2019 –Linja e Optimizimit te Ujesjellesit Durres-Adstar

106. Vendim Nr. 106 date 02.05.2019 –Rikonstruksion i objektit 1 kat dhe shtese 3 kate, zone arkeologjike B, Durres

107. Vendim Nr. 107 date 02.05.2019 –Rikonstruksion i objektit ekzistues dhe shtese anesore 2 kat, zone arkeologjike B, Durres

108. Vendim Nr. 108 date 02.05.2019 –Rikonstruksion dhe shtese volumi, zone arkeologjike B, Durres

109. Vendim Nr. 109 date 02.05.2019 –Zgjerdheshi 2019, IA

110. Vendim Nr. 110 date 02.05.2019 –Porti i Limjonit Sarande-Vlore

111. Vendim Nr. 111 date 02.05.2019 – Ndertimi i kompleksit turistik Thyrmus, Dhermi

112. Vendim Nr. 112 date 02.05.2019 – Pike shitje karburante, zone arkeologjike B, Durres

113. Vendim Nr. 113 date 02.05.2019 – Rikonstruksion dhe adaptim objekti, zone arkeologjike A, Durres, Z.I.Mano

114. Vendim Nr. 114 date 02.05.2019 – Rikonstruksion fasade dhe rikonstruksion catie, zone arkeologjike A, Durres, Z.S.Sejko

115. Vendim Nr. 115 date 02.05.2019 – Rikonstruksion vila Terziu, zone arkeologjike a, Durres, Z.A.Terziu

116. Vendim Nr. 116 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 5 kate – Z.L. Ndreu dhe Z. L.Peta-ALUIZNI,Durres

117. Vendim Nr. 117 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat – Z.R.Agolli -ALUIZNI,Durres

118. Vendim Nr. 118 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat – Z.B.Agasi-ALUIZNI,Durres

119. Vendim Nr. 119 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.R.Roci-ALUIZNI,Durres

120. Vendim Nr. 120 date 02.05.2019– Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z. B.Mema-ALUIZNI,Durres

121. Vendim Nr. 121 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat – Z.S.Zorba-ALUIZNI,Durres

122. Vendim Nr. 122 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.L. Sinani-ALUIZNI,Durres

123. Vendim Nr. 123 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.A.Dakoli-ALUIZNI,Durres

124. Vendim Nr. 124 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.E.Parangoni-ALUIZNI,Durres

125. Vendim Nr. 125 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 3 kate – Z.E.Parangoni-ALUIZNI,Durres

126. Vendim Nr. 126 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.Sh.Velillari-ALUIZNI,Durres

127. Vendim Nr. 127 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 1kat – ZV.Alushi-ALUIZNI,Vlore

128. Vendim Nr. 128 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Godine 2 kate – Z.K.Idrizi-ALUIZNI,Vlore

129. Vendim Nr. 129 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Objekt social-ekonomik 4 kate – familja Qurku-ALUIZNI,Sarande

130. Vendim Nr. 130 date 02.05.2019 – Vijimi i procedures-Garazh 1 kat-Z. Z.Maci-ALUIZNI,Lezhe

131.Vendim Nr.131 date 28.05.209 – Ndertimi i linjes se transmetimit 110kv , Nensatcioni Sallmone Gjiri i Lalezit

132.Vendim Nr.132 date 28.05.2019 – Projekt i shfrytezimit te mineralit Gur gelqeror i mermerizuar, Rasek Shkoder

133.Vendim Nr.133 date 28.05.2019 – Studimi Tekniko -Ekonomik dhe projekti i shfrytezimit te gelqerorit, Shkoder

134. Vendim Nr.134 date 28.05.2019 – Godine Polifunksionale 3-15 kate me 3 kate nentoke , rruga Elbasanit, Tirane.

135. Vendim. Nr.135 date 28.05.2019 – Miratim i Raportiti te Vezhgimit arkeologjik Hec Iballa , Spac, Berishe dhe Liqeni, Fushe Arrez

136. Vendim Nr.136 date 28.05.209 – Rigjenerimi Urban i shetitiores ekzistuese Naim Frasheri, Sarande

137. Vendim Nr.137 date 28.05.2019 – Projekt per nderhyrje rehablituese ne parkun arkeologjik te Amantias.

138.Vendim Nr.138 date 28.05.2019 – Restaurim tipologjik Banese + Sherbime, prane Amfitetrit Romak, Durres

139. Vendim Nr.139 date 28.05.2019 -Projekt restaurimi, Godine banimi 2 kate, zona arkeologjike A Durres

140.-Vendim-Nr.140-date-28.5.2019-Projekt-restaurimi-banese-dhe-Sherbime-3-kate-zona-arkeologjike-A-Durres

141. Vendim Nr.141 date 28.05.2019 – Projekti Kerkimor Topografia Epidamne-Dyrrhachion, Durres 2019

142. Vendim Nr.142 date 28.05.2019 – Rikonstruksion ekzistues, shtese volumi anesor+2 kate, Zona B , Durres

143.Vendim Nr.143 date 28.05.2019 – Godine banimi dhe sherbimesh 2-4-6 kate , zona arkeologjike B, Kristi Konsruksion

144. Vendim Nr.144 date 28.05.2019 – Godine e kombinuar 2 kate e Z.Gezim Xh Muca, zona arkeologjike B, Durres

145. Vendim Nr.145 date 28.05.2019 – Godine banimi 1 kat e Z. Medat R Abazi , Lagjia 17 zona Arkeologjike B ,Durres

146. Vendim Nr146 date28.05.2019 – Godine Banimi 2 kate+podrum e Z Adem M Muha, zona arkeologjike B Durres

147. Vendim nr 147 date 28.05.2019 – Godinebanimi 2 kate+papfingo e Z Shefqet V Sulku, Zona arkeologjike B, Durres

148. Vendim Nr 148 date 28.05.2019 – Godine Banimi 2 kate e Z.Arjan A Selami, zona arkeologjike B Durres

149. Vendim Nr.149 date28.05.2019 – Godine 2 kate e Z.Zef N Ndoj, zona arkeologjike B, Durres

150. Vendim Nr.150 date 6.06.2019 – Ndertimi i HEC SHINI ne perroin e Bizes dhe Valit, Bashkia Bulqize

151. Vendim Nr.151 date6.06.2019 – Stalle dhish, Njesia Administrative Berdice- subjekti Chicken Land.sh.p.k

152. Vendim Nr.152 date 6.06.2019 – Kryerja e sondazheve arkeologjike-Ndertim ambjent sherbimesh , zone B, Sarande

153. Vendim Nr.153 date 6. 06. 2019 – Projekt per nderhyrje restauruese ne parkun Arkeologjik , Finiq

154. Vendim Nr.154 date 6.06.2019 – Konceptin e vijimit arkeologjik te varrezes tumulare ne Himare

155.Vendim Nr.155 date 6.06.2019 – Rikonstruksion fasade, shtese kati+anesore dhe restaurimi i viles Artur Terziu , Durres

156.Vendim Nr 156 date 6.06.2019 – Rikonstruksion banese , zona arkeologjike A, Durres- subjekti Z.Ramazan H Myrta

157. Vendim Nr.157 date 6.06.2019 – Ndertimi i HEC GRABOVA 1, Bashkia Gramsh

158. Vendim Nr.158 date 6.06.2019 – Raport perfundimtar i tre sondazheve arkeologjike Per Rehabilitimin e Ujesjellsit, Tirane

159.Vendim nr 159 date 6.06.2019 – Objekt social ekonomik 1 kat e Z. Refit.H.Budo, Sarande

160. Vendim Nr.160 date 6.06.2019 – Godine banimi 2 kate e Znj. Dava Z Gega, zona arkeologjike B, Lezhe

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>