Pjesëmarrje në takimin e 24-t vjetor të EAA (European Association of Archaeologists – Shoqata Europiane e Arkeologëve)

me temë “Reflektim mbi të ardhmen”.

FINAL LOGO 2018 EAA2018_LOGO01_color

Motoja “Reflektim mbi të ardhmen”
“Reflektimi” nënkupton shkëmbimet që në Takimin Vjetor do të bëjnë jehonë, por gjithashtu për të zhvilluar më tej debate të mëparshme intelektuale mbi të kaluarën e arkeologjisë. “E ardhmja” sepse këto diskutime në Barcelonë do të ndikojnë në interpretimet që do të pasurojnë studimin e trashëgimisë arkeologjike në vitet e ardhshme.
Ceremonia dhe pjesemarrja e EAA (European Association of Archaeologists – Shoqata Europiane e Arkeologëve), në takimin e Barcelonës, në Vitin Europian të Trashëgimisë Kulturore në Barcelonë krijoi diskutime provokuese dhe shkëmbim idesh mbi trashëgiminë, kulturën materiale, shkencat arkeologjike dhe ndikimin e saj social.

ASHA ishte pjesëmarrëse në këtë takim të rëndësishëm i cili u zhvilua në datat 5-8 Shtator në Barcelonë, Spanjë.

WhatsApp Image 2018-09-21 at 10.11.47 AM WhatsApp Image 2018-09-21 at 10.12.29 AM WhatsApp Image 2018-09-21 at 10.16.01 AM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>