Në kuadër të progamit ”Edukimi përmes kulturës”, ASHA zhvilloi orën e hapur mësimore me nxënësit e vitit të II dhe të III në shkollën e mesme profesionale ”Harry Fultz” . Tema e trajtuar “Njohja dhe informimi për trashëgiminë arkeologjike, si sfidë për edukimin, mbrojtjen dhe promovimin nga brezi i ri”, pati si qëllim informimin dhe njohjen e nxënësve për ruajtjen dhe mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike në Shqipëri si dhe rolin e institucioneve përgjegjëse. Nxënësit u informuan edhe me mënyrat se si secili nga ne mund të kontribuojë në ruajtjen dhe promovimin e kësaj pasurie. Ky ishte takimi i tretë, i organizuar nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, i cili do të vijohet me takime të tjera informuese në disa prej gjimnazeve të Tiranës.IMG_9694 IMG_9699

IMG_9708 IMG_9720

IMG_9733 IMG_9734

IMG_9742 IMG_9744

IMG_9747  IMG_9760

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>