1.Vendim Nr. 1 date 18.01.2018 -Kaskada e HEC-ve Hotolisht, rrethi Librazhd

2.Vendim Nr. 2 date 18.01.2018 – Ndertimi i HEC Bugjon

3.Vendim Nr. 3 date 18.01.2018 – Ndertimi i fabrikes se ujit-Shpati i Majes se Malit-Bashkia Fushe Arrez

4.Vendim Nr. 4 date 18.01.2018 -HEC Borie Lure 1 , Diber

5. Vendim Nr. 5 date 18.01.2018 -Ndertimi i HEC Merkurth 2 ne zallin e Merkurthit, Rrethi Mirdite

6.Vendim Nr. 6 date 18.01.2018 -Kaskada HEC Jetoni, Bashkia Bulqize

7.Vendim Nr. 7 date 18.01.2018 – Ndertimi i HEC Mireshi, ne perroin e Mireshit, Bashkia Bulqize

8.Vendim Nr. 8 date 18.01.2018 – Instalim antene,Linja e tensionit te ulet per stacionin e telefonise celulare Vodafon Albania

9.Vendim Nr. 9 date 18.01.2018 -Ndertimi i HEC Trojet, fshati Vicidol, Bashkia Puke

10.Vendim Nr. 10 date 18.01.2018 – Terminali Jug-Lindor i autobuzeve, Farke, Tirane

11.Vendim Nr. 11 date 18.01.2018 -Relacion mbi germime klandestine ne Nekropolin e Parkut Arkeologjik te Amantians

12.Vendim Nr. 12 date 18.01.2018 – Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres

13.Vendim Nr. 13 date 18.01.2018 -Relacion per strukturat e zbuluara -Godine banimi me 5 kate- zone arkeologjike B, Durres

14.Vendim Nr. 14 date 18.01.2018 – Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres

15.Vendim Nr. 15 date 18.01.2018 -Rikonstruksion banese 1 kat-Z.Sulejman Kapiti – zone arkeologjike B, Durres

16.Vendim Nr. 16 date 18.01.2018 -Pike shitjeje me pakice te karburanteve – Kastrati sh.p.k- zone arkeologjike B, Durres

17.Vendim Nr. 17 date 18.01.2018 -Ndertim magazinash, showroom e zyra, Vore

18.Vendim Nr. 18 date 18.01.2018 – Miratim i raportit te vezhgimit per Tokat Shtese- TAP-SPIECAPAG

19.Vendim Nr. 19 date 18.01.2018 -Miratim konceptit te metodoligjise se germimit,Vojak- TAP-SPIECAPAG

20.Vendim Nr. 20 date 18.01.2018 -Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Vertop- TAP-SPIECAPAG

21.Vendim Nr. 21 date 18.01.2018 – Miratim i sondazheve arkeologjike, Uznove, Berat- TAP-SPIECAPAG

22.Vendim Nr. 22 date 18.01.2018 -Devijimi i tubacionit te Gazsjellesit Trans Adriatik, Petove-SPIECAPAG

23.Vendim Nr. 23 date 18.01.2018 – Miratim i sondazheve arkeologjike, Nderhyrje ne sistemin e kanalizimeve te qytetit te Durresit – Bashkia Durres

24. Vendim Nr. 24 date 21.02.2018 -Rikualifikimi rruga Aleksander Goga nga sheshi Liraia-Muzeu i Deshmoreve, Durres

25. Vendim Nr. 25 date 21.02.2018 -Restaurimi i xhamise se Plumbit, Shkoder

26. Vendim Nr. 26 date 21.02.2018 -Teleferiku Kruje- Mali i Krujes, zone arekologjike B, Kruje

27. Vendim Nr. 27 date 21.02.2018 -godine banimi dhe sherbimesh 5 kat, zone arekologjike B

28. Vendim Nr. 28 date 21.02.2018 -Godine banimi dhe sherbimesh, zone arekeologjike B, Durres

29. Vendim Nr. 29 date 21.02.2018 -Godine banimi dhe sherbimesh 6 kate dhe 2 kate, zone arekologjike B, Durres

30. Vendim Nr. 30 date 21.02.2018 -HEC Qam, ne perroin e Serriqes, dege e lumit Drin ne zonen e Kuksit

31. Vendim Nr. 31 date 21.02.2018 -HEC Kulota, dege e lumit te Bushtirces

32. Vendim Nr. 32 date 21.02.2018 -HEC Terfoja,dege e lumit te Bushtrices

33. Vendim Nr. 33 date 21.02.2018 -Kompleks turistik IONIAN OLEA, Drimadhe, Bashkia Himare

34.Vendim Nr. 34 date 21.02.2018 -Projekti Hidroenergjitik i Devollit – seksioni 2B Gjinikas-Osoje

35. Vendim Nr.35 date 21.02.2018-Pike karburanti dhe kompleks sherbimesh ne fshatin Toc, Memaliaj

36. Vendim Nr. 36 date 21.02.2018 -Ndertimi i i HEC Prevalli, bashkia Librazhd

37. Vendim Nr.37 date 21.02.2018-Kompleks objekte banimi 1 dhe 2 kat, subjekti Alma Mustafaraj

38. Vendim Nr. 38 date 21.02.2018 -HEC Viliq 1 dhe 2 Tropoje, qarku Kukes

39. Vendim Nr.39 date 21.02.2018-HEC Rehove, Bashkia Korce

40. Vendim Nr.40 date 21.02.2018-HEC Thirre, qarku Lezhe

41. Vendim Nr.41 date 21.02.2018-HEC Miraka, Bashkia Librazhd

42. Vendim Nr.42 date 21.02.2018-Projekt kerkimor-shkencor ne vazhdim – Castrumi i Vigut 2018

43. Vendim Nr.43 date 21.02.2018-Miratim i kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti znj.Shpresa Gjondedaji, zona arkeologjike B

44. Vendim Nr.44 date 21.02.2018-Miratim i kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti znj.Gjinovefa Petani, zona arkeologjike B

45.Vendim Nr. 45 date 21.02.2018 -Miratimi i kerkeses per pajisje me licence Z. Luan Perzhita

46.Vendim Nr. 46 date 21.02.2018 -Miratimi i kerkeses per pajisje me licence Z.Ols Lafe

47. Vendim Nr.47 date 08.03.2018-Miratimi i rregullores per administrimin e zones arkeologjike A dhe B, Durres

48. Vendim Nr.48 date 08.03.2018-Segmenti i rruges F.Bllaca pjese e projektit Rikualifikim Rr.A.Goga nga sheshi Liria-Muzeu i Deshmoreve

49. Vendim Nr.49 date 08.03.2018 – Kompleks banimi dhe sherbimesh 1-2 kat, Selite Tirane

50. Vendim Nr.50 date 08.03.2018- HEC Deni ne perroin e Perpizes, Bashkia Klos

51. Vendim Nr.51 date 08.03.2018- Kompleks turistik Rezidencial dhe Hotelier LURA 5, Gjiri i Lalezit

52. Vendim Nr.52 date 08.03.2018- HEC YLDON 1, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

53. Vendim Nr.53 date 08.03.2018- HEC YLDON 2, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

54. Vendim Nr.54 date 08.03.2018- HEC YLDON 3, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

55. Vendim Nr.55 date 08.03.2018- HEC YLDON 4, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

56. Vendim Nr.56 date 08.03.2018- HEC DRIZA, Bistrice, Delvine

57. Vendim Nr.57 date 20.03.2018- Godine banimi 5 kat dhe 1 kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres

58. Vendim Nr.58 date 20.03.2018- Gazsjellesi TAP ne zonen e Uznoves- SPIECAPAG

59. Vendim Nr.59 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Vezhgime pernjohese Lezhe-Shkoder

60. Vendim Nr.60 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor- Zgrdheshi Transformimi i nje qytetit ilir gjate antikitetit te vone dhe mesjetes

61. Vendim Nr.61 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Kisha e Shen Merise Mamurras

62. Vendim Nr.62 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Koman-Sarde

63. Vendim Nr.63 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Topografia Epidamne-Dyrrahachion

64. Vendim Nr.64 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Shkodra

65. Vendim Nr.65 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Drivastum-Drishti-Kodra e Muzhiles

66. Vendim Nr.66 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Hadrianopolis

67. Vendim Nr.67 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Rijetezimi i Kalase se Peces

68. Vendim Nr.68 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Antigone

69. Vendim Nr.69 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Dyrrachiumi ne Antikitetin e Vone

70. Vendim Nr.70 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Harta Arkeologjike Nenujore e Bregdetiti Shqipetar

71. Vendim Nr.71 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Orikos

72. Vendim Nr.73 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Amantia

73. Vendim Nr.73 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Bylis 2018

74. Vendim Nr.74 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Kolonizimi dhe procese urbanizimi ne Apolloni

75. Vendim Nr.75 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Paleokastra

76. Vendim Nr.76 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Durresi Mesjetar

77. Vendim Nr.77 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Fortifikimi romak i Dukajve ne luginen e Vjoses

78. Vendim Nr.78 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor-Germime arkeologjike ne kishen paleokristiane ne fshatin Hot

79. Vendim Nr.79 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Ekspedite pernjohese ne qytetin antikomesjetar te Kanines ne zonen e Vjoses

80. Vendim Nr.80 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Sondazhe arkeologjike ne vendbanimin e Vlushes

81. Vendim Nr.81 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Studimi i nje varri monumental, Rrethi Mallakaster

82. Vendim Nr.82 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Kerkim ne terren per rrenoja arkeologjike ne fshatin e Nivices

83. Vendim Nr.83 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Survey, germime, sondazhe ne kalate e Berzezhtes, Qukesit dhe Dragostunjes

84. Vendim Nr.84 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Foinike-Butrint

85. Vendim Nr.85 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Kerkime te perbashketa ne ishullin e Maligradit te Prespes se Madhe

87. Vendim Nr.87 date 14.05.2018- HEC KALISI, Bashkia Librazhd

88. Vendim Nr.88 date 14.05.2018- HEC GURRA, Bashkia Mat

89. Vendim Nr.89 date 14.05.2018- Rikonstruksioni i rruges se Velipojes, FSHZH

90. Vendim Nr.90 date 14.05.2018- HEC SHIROKU, Bashkia Gramsh

91. Vendim Nr.91 date 14.05.2018- HEC LISECI, Bashkia Gramsh

92. Vendim Nr.92 date 14.05.2018- HEC KAPITI, Tamare, Bashkia Kukes

93. Vendim Nr.93 date 14.05.2018- Depozita bregdetare te karburanteve ne Porto Romano, Durres

94. Vendim Nr.94 date 14.05.2018- HEC DODRINJE, Tamare, Bashkia Malesia e Madhe

95. Vendim Nr.95 date 14.05.2018- HEC VRIELA, Tamare, Bashkia Malesia e Madhe

96. Vendim Nr.96 date 14.05.2018- Hotel me 4 yje, Gjileke, Bashkia Himare

97. Vendim Nr.97 date 14.05.2018- Godine banimi dhe sherbimi 9 kat, zone B,Durres

98. Vendim Nr.98 date 14.05.2018- Godine banimi dhe sherbimi 5 kat, zone B,Durres

99. Vendim Nr.99 date 14.52018- Koncept sondazhesh-Teleferiku Kruje-Mali Sari Salltik, zone arkeologjike B, Kruje

100. Vendim Nr.100 date 14.05.2018- Godine banimi dhe sherbimi 6 kat, zone B,Durres

101. Vendim Nr.101 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi dhe sherbimi 2 kat,Z.F.Cobo- ALUIZNI, Vlore

102. Vendim Nr.102 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Shtese 2 kate mbi objekt ekzistues,Z.N.Nanushi- ALUIZNI, Vlore

103. Vendim Nr.103 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat dhe 1 kat sherbim,Z.A.Capo- ALUIZNI, Vlore

104. Vendim Nr.104 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kat,Z.ALika- ALUIZNI, Sarande

105. Vendim Nr.105 date 14.05.2018- Objekt i kombinuar 2 kate, Z.B.Maska- ALUIZNI, Sarande

106. Vendim Nr.106 date 14.05.2018- Godine banimi 2 kate dhe papafingo,Z.G.Bregasi- ALUIZNI, Durres

107. Vendim Nr.107 date 14.05.2018- Dokumentimi i rrenojave ne fshatin Veterik, TAP

108. Vendim Nr.108 date 14.05.2018- Territori i strukturave bregdetare, Zona e Semanit, TAP

109. Vendim Nr.109 date 14.05.2018- Shtese magazine dhe Impianti i perpunimit te ujit, Qafshtame

110. Vendim Nr.110 date 14.05.2018- Ndertese per sherbime 1 kat, zone arkeologjike B, Lezhe

111. Vendim Nr.111 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine e kombinuar 3 kate- K.Lalollari-ALUIZNI, Korce

112. Vendim Nr.112 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi dhe sherbime 4 kate, familja Zerelli- ALUIZNI, Korce

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>