1.Vendim Nr. 1 date 18.01.2018 -Kaskada e HEC-ve Hotolisht, rrethi Librazhd

2.Vendim Nr. 2 date 18.01.2018 – Ndertimi i HEC Bugjon

3.Vendim Nr. 3 date 18.01.2018 – Ndertimi i fabrikes se ujit-Shpati i Majes se Malit-Bashkia Fushe Arrez

4.Vendim Nr. 4 date 18.01.2018 -HEC Borie Lure 1 , Diber

5. Vendim Nr. 5 date 18.01.2018 -Ndertimi i HEC Merkurth 2 ne zallin e Merkurthit, Rrethi Mirdite

6.Vendim Nr. 6 date 18.01.2018 -Kaskada HEC Jetoni, Bashkia Bulqize

7.Vendim Nr. 7 date 18.01.2018 – Ndertimi i HEC Mireshi, ne perroin e Mireshit, Bashkia Bulqize

8.Vendim Nr. 8 date 18.01.2018 – Instalim antene,Linja e tensionit te ulet per stacionin e telefonise celulare Vodafon Albania

9.Vendim Nr. 9 date 18.01.2018 -Ndertimi i HEC Trojet, fshati Vicidol, Bashkia Puke

10.Vendim Nr. 10 date 18.01.2018 – Terminali Jug-Lindor i autobuzeve, Farke, Tirane

11.Vendim Nr. 11 date 18.01.2018 -Relacion mbi germime klandestine ne Nekropolin e Parkut Arkeologjik te Amantians

12.Vendim Nr. 12 date 18.01.2018 – Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres

13.Vendim Nr. 13 date 18.01.2018 -Relacion per strukturat e zbuluara -Godine banimi me 5 kate- zone arkeologjike B, Durres

14.Vendim Nr. 14 date 18.01.2018 – Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres

15.Vendim Nr. 15 date 18.01.2018 -Rikonstruksion banese 1 kat-Z.Sulejman Kapiti – zone arkeologjike B, Durres

16.Vendim Nr. 16 date 18.01.2018 -Pike shitjeje me pakice te karburanteve – Kastrati sh.p.k- zone arkeologjike B, Durres

17.Vendim Nr. 17 date 18.01.2018 -Ndertim magazinash, showroom e zyra, Vore

18.Vendim Nr. 18 date 18.01.2018 – Miratim i raportit te vezhgimit per Tokat Shtese- TAP-SPIECAPAG

19.Vendim Nr. 19 date 18.01.2018 -Miratim konceptit te metodoligjise se germimit,Vojak- TAP-SPIECAPAG

20.Vendim Nr. 20 date 18.01.2018 -Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Vertop- TAP-SPIECAPAG

21.Vendim Nr. 21 date 18.01.2018 – Miratim i sondazheve arkeologjike, Uznove, Berat- TAP-SPIECAPAG

22.Vendim Nr. 22 date 18.01.2018 -Devijimi i tubacionit te Gazsjellesit Trans Adriatik, Petove-SPIECAPAG

23.Vendim Nr. 23 date 18.01.2018 – Miratim i sondazheve arkeologjike, Nderhyrje ne sistemin e kanalizimeve te qytetit te Durresit – Bashkia Durres

24. Vendim Nr. 24 date 21.02.2018 -Rikualifikimi rruga Aleksander Goga nga sheshi Liraia-Muzeu i Deshmoreve, Durres

25. Vendim Nr. 25 date 21.02.2018 -Restaurimi i xhamise se Plumbit, Shkoder

26. Vendim Nr. 26 date 21.02.2018 -Teleferiku Kruje- Mali i Krujes, zone arekologjike B, Kruje

27. Vendim Nr. 27 date 21.02.2018 -godine banimi dhe sherbimesh 5 kat, zone arekologjike B

28. Vendim Nr. 28 date 21.02.2018 -Godine banimi dhe sherbimesh, zone arekeologjike B, Durres

29. Vendim Nr. 29 date 21.02.2018 -Godine banimi dhe sherbimesh 6 kate dhe 2 kate, zone arekologjike B, Durres

30. Vendim Nr. 30 date 21.02.2018 -HEC Qam, ne perroin e Serriqes, dege e lumit Drin ne zonen e Kuksit

31. Vendim Nr. 31 date 21.02.2018 -HEC Kulota, dege e lumit te Bushtirces

32. Vendim Nr. 32 date 21.02.2018 -HEC Terfoja,dege e lumit te Bushtrices

33. Vendim Nr. 33 date 21.02.2018 -Kompleks turistik IONIAN OLEA, Drimadhe, Bashkia Himare

34.Vendim Nr. 34 date 21.02.2018 -Projekti Hidroenergjitik i Devollit – seksioni 2B Gjinikas-Osoje

35. Vendim Nr.35 date 21.02.2018-Pike karburanti dhe kompleks sherbimesh ne fshatin Toc, Memaliaj

36. Vendim Nr. 36 date 21.02.2018 -Ndertimi i i HEC Prevalli, bashkia Librazhd

37. Vendim Nr.37 date 21.02.2018-Kompleks objekte banimi 1 dhe 2 kat, subjekti Alma Mustafaraj

38. Vendim Nr. 38 date 21.02.2018 -HEC Viliq 1 dhe 2 Tropoje, qarku Kukes

39. Vendim Nr.39 date 21.02.2018-HEC Rehove, Bashkia Korce

40. Vendim Nr.40 date 21.02.2018-HEC Thirre, qarku Lezhe

41. Vendim Nr.41 date 21.02.2018-HEC Miraka, Bashkia Librazhd

42. Vendim Nr.42 date 21.02.2018-Projekt kerkimor-shkencor ne vazhdim – Castrumi i Vigut 2018

43. Vendim Nr.43 date 21.02.2018-Miratim i kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti znj.Shpresa Gjondedaji, zona arkeologjike B

44. Vendim Nr.44 date 21.02.2018-Miratim i kerkeses se Aluiznit Vlore, objekti znj.Gjinovefa Petani, zona arkeologjike B

45.Vendim Nr. 45 date 21.02.2018 -Miratimi i kerkeses per pajisje me licence Z. Luan Perzhita

46.Vendim Nr. 46 date 21.02.2018 -Miratimi i kerkeses per pajisje me licence Z.Ols Lafe

47. Vendim Nr.47 date 08.03.2018-Miratimi i rregullores per administrimin e zones arkeologjike A dhe B, Durres

48. Vendim Nr.48 date 08.03.2018-Segmenti i rruges F.Bllaca pjese e projektit Rikualifikim Rr.A.Goga nga sheshi Liria-Muzeu i Deshmoreve

49. Vendim Nr.49 date 08.03.2018 – Kompleks banimi dhe sherbimesh 1-2 kat, Selite Tirane

50. Vendim Nr.50 date 08.03.2018- HEC Deni ne perroin e Perpizes, Bashkia Klos

51. Vendim Nr.51 date 08.03.2018- Kompleks turistik Rezidencial dhe Hotelier LURA 5, Gjiri i Lalezit

52. Vendim Nr.52 date 08.03.2018- HEC YLDON 1, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

53. Vendim Nr.53 date 08.03.2018- HEC YLDON 2, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

54. Vendim Nr.54 date 08.03.2018- HEC YLDON 3, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

55. Vendim Nr.55 date 08.03.2018- HEC YLDON 4, ne perroin e Verces, Bashkia Gramsh

56. Vendim Nr.56 date 08.03.2018- HEC DRIZA, Bistrice, Delvine

57. Vendim Nr.57 date 20.03.2018- Godine banimi 5 kat dhe 1 kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres

58. Vendim Nr.58 date 20.03.2018- Gazsjellesi TAP ne zonen e Uznoves- SPIECAPAG

59. Vendim Nr.59 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Vezhgime pernjohese Lezhe-Shkoder

60. Vendim Nr.60 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor- Zgrdheshi Transformimi i nje qytetit ilir gjate antikitetit te vone dhe mesjetes

61. Vendim Nr.61 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Kisha e Shen Merise Mamurras

62. Vendim Nr.62 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Koman-Sarde

63. Vendim Nr.63 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Topografia Epidamne-Dyrrahachion

64. Vendim Nr.64 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Shkodra

65. Vendim Nr.65 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Drivastum-Drishti-Kodra e Muzhiles

66. Vendim Nr.66 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Hadrianopolis

67. Vendim Nr.67 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Rijetezimi i Kalase se Peces

68. Vendim Nr.68 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Antigone

69. Vendim Nr.69 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Dyrrachiumi ne Antikitetin e Vone

70. Vendim Nr.70 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Harta Arkeologjike Nenujore e Bregdetiti Shqipetar

71. Vendim Nr.71 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Orikos

72. Vendim Nr.73 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Amantia

73. Vendim Nr.73 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Bylis 2018

74. Vendim Nr.74 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Kolonizimi dhe procese urbanizimi ne Apolloni

75. Vendim Nr.75 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Paleokastra

76. Vendim Nr.76 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Durresi Mesjetar

77. Vendim Nr.77 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor -Fortifikimi romak i Dukajve ne luginen e Vjoses

78. Vendim Nr.78 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor-Germime arkeologjike ne kishen paleokristiane ne fshatin Hot

79. Vendim Nr.79 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Ekspedite pernjohese ne qytetin antikomesjetar te Kanines ne zonen e Vjoses

80. Vendim Nr.80 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor Sondazhe arkeologjike ne vendbanimin e Vlushes

81. Vendim Nr.81 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Studimi i nje varri monumental, Rrethi Mallakaster

82. Vendim Nr.82 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Kerkim ne terren per rrenoja arkeologjike ne fshatin e Nivices

83. Vendim Nr.83 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Survey, germime, sondazhe ne kalate e Berzezhtes, Qukesit dhe Dragostunjes

84. Vendim Nr.84 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Foinike-Butrint

85. Vendim Nr.85 date 20.03.2018-Projekt kerkimor shkencor – Kerkime te perbashketa ne ishullin e Maligradit te Prespes se Madhe

87. Vendim Nr.87 date 14.05.2018- HEC KALISI, Bashkia Librazhd

88. Vendim Nr.88 date 14.05.2018- HEC GURRA, Bashkia Mat

89. Vendim Nr.89 date 14.05.2018- Rikonstruksioni i rruges se Velipojes, FSHZH

90. Vendim Nr.90 date 14.05.2018- HEC SHIROKU, Bashkia Gramsh

91. Vendim Nr.91 date 14.05.2018- HEC LISECI, Bashkia Gramsh

92. Vendim Nr.92 date 14.05.2018- HEC KAPITI, Tamare, Bashkia Kukes

93. Vendim Nr.93 date 14.05.2018- Depozita bregdetare te karburanteve ne Porto Romano, Durres

94. Vendim Nr.94 date 14.05.2018- HEC DODRINJE, Tamare, Bashkia Malesia e Madhe

95. Vendim Nr.95 date 14.05.2018- HEC VRIELA, Tamare, Bashkia Malesia e Madhe

96. Vendim Nr.96 date 14.05.2018- Hotel me 4 yje, Gjileke, Bashkia Himare

97. Vendim Nr.97 date 14.05.2018- Godine banimi dhe sherbimi 9 kat, zone B,Durres

98. Vendim Nr.98 date 14.05.2018- Godine banimi dhe sherbimi 5 kat, zone B,Durres

99. Vendim Nr.99 date 14.52018- Koncept sondazhesh-Teleferiku Kruje-Mali Sari Salltik, zone arkeologjike B, Kruje

100. Vendim Nr.100 date 14.05.2018- Godine banimi dhe sherbimi 6 kat, zone B,Durres

101. Vendim Nr.101 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi dhe sherbimi 2 kat,Z.F.Cobo- ALUIZNI, Vlore

102. Vendim Nr.102 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Shtese 2 kate mbi objekt ekzistues,Z.N.Nanushi- ALUIZNI, Vlore

103. Vendim Nr.103 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat dhe 1 kat sherbim,Z.A.Capo- ALUIZNI, Vlore

104. Vendim Nr.104 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kat,Z.ALika- ALUIZNI, Sarande

105. Vendim Nr.105 date 14.05.2018- Objekt i kombinuar 2 kate, Z.B.Maska- ALUIZNI, Sarande

106. Vendim Nr.106 date 14.05.2018- Godine banimi 2 kate dhe papafingo,Z.G.Bregasi- ALUIZNI, Durres

107. Vendim Nr.107 date 14.05.2018- Dokumentimi i rrenojave ne fshatin Veterik, TAP

108. Vendim Nr.108 date 14.05.2018- Territori i strukturave bregdetare, Zona e Semanit, TAP

109. Vendim Nr.109 date 14.05.2018- Shtese magazine dhe Impianti i perpunimit te ujit, Qafshtame

110. Vendim Nr.110 date 14.05.2018- Ndertese per sherbime 1 kat, zone arkeologjike B, Lezhe

111. Vendim Nr.111 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine e kombinuar 3 kate- K.Lalollari-ALUIZNI, Korce

112. Vendim Nr.112 date 14.05.2018- Vijimi i procedures-Godine banimi dhe sherbime 4 kate, familja Zerelli- ALUIZNI, Korce

116. Vendim Nr.116 date 27.06.2018- HEC Lusen 1,2,3 ne Kukes- EUROBIZNES sh.p.k

117. Vendim Nr.117 date 27.06.2018- Korpus Universitar-Universiteti Aldent, Lunder, Farke

118. Vendim Nr.118 date 27.06.2018- Rrjeti telefonik Telekom Albania- MUHURRI 1590, Diber

119. Vendim Nr.119 date 27.06.2018- HEC EME, Bashkia Mirdite, qarku Lezhe

120. Vendim Nr.120 date 27.06.2018- HEC Antena, ne perroin e zallit te Shtames, Mat., DERBI-E sh.p.k.

121. Vendim Nr.121 date 27.06.2018- HEC SHUTRI 1 dhe SHUTRI 2, Mat, ATEANI ENERGY sh.p.k

122. Vendim Nr.122 date 27.06.2018- HEC QAMI 1, bashkia Kukes, Lajthica Invest sh.a

123. Vendim Nr.123 date 27.06.2018- Kaskada e HEC-eve te BAtres, Burrel, ELECTRICAL BATRA HPP sh.p.k

124. Vendim Nr.124 date 27.06.2018- Realizimi i sondazheve arkeologjik per ndertimin e Parkut Eolik, Tepelene

125. Vendim Nr.125 date 27.06.2018- HEC Vardar, Bashkia Librazhd, DRINI BULQIZE sh.p.k

126. Vendim Nr.126 date 27.06.2018- HEC POLMI, bashkia Librazhd, DRINI BULQIZE sh.p.k

127. Vendim Nr.127 date 27.06.2018- Gjetej arekologjike, nje trakt muri dhe nje varr, Xhamia Mbret dhe Teqese Helvetive, Berat, ASHA

128. Vendim Nr.128 date 27.06.2018- Sondazhe arkeologjike prane forumit Rrethor, Durres, IA-QSA

129. Vendim Nr.129 date 27.06.2018- Implementimi i projektit te sinjalistikes turistike, Bashkia Kruje

130. Vendim Nr.130 date 27.06.2018- Koncepti i kryerjes se sondazheve per Godine 3 kate dhe papafingo ne rrugen P.Sorra lagja Nr.17, Durres

131 Vendim Nr.131 date 27.06.2018- Potenciali i zones per projektin Kopesht-Verdhe 2 kate, rruga K.Sotiri, Durres

132. Vendim Nr.132 date 27.06.2018- Depozitimi i gjetjeve arkeologjike prane fondeve te DRKK Durres

133. Vendim Nr.133 date 27.06.2018- Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Xh.Sulejmani-ALUIZNI, Durres

134. Vendim Nr.134 date 27.06.2018- Vijimi i procedures-Godine 1 kat- A.Leka -ALUIZNI, Durres

135. Vendim Nr.135 date 27.06.2018- Vijimi i procedures-Godine 1 kat- V.Mazelliu-ALUIZNI, Korce

136. Vendim Nr. 136 date 27.06.2018- Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Xh.Sula-ALUIZNI, Lezhe

137. Vendim Nr.137 date 27.06.2018- Vijimi i procedures-Godine 1 kat dhe bodrum- N.Dubare-ALUIZNI, Durres

138. Vendim Nr.138 date 27.06.2018- Qender grumbullimi per ruajtjen e frutave, permimeve dhe agrumeve, Lushnje- DONI FRUITS sh.p.k

139. Vendim Nr.139 date 27.06.2018- Projekti Shqiptaro-Francez i pellgut te Korces 2018-2020- IA

140. Vendim Nr.140 date 18.07.2018 – Relacion verifikimi per projektin Restaurimi i Xhamise Mbret dhe teqese Helvetive ne Berat

141. Vendim Nr.141 date 18.07.2018- Hidrocentralet Potam 1 dhe Potam 2, bashkia Finiq, HIDROPOTAM sh.p.k

142. Vendim Nr.142 date 18.07.2018- HEC KUC ne perroin Shuri i Kucit, Vlore, AGE KUC sh.p.k

143. Vendim Nr.143 date 18.07.2018- Depozita bregdetare te karburanteve, Shtese Kapaciteti, Porto Romano, Durres , GENKLAUSDIS sh.a

144. Vendim Nr.144 date 18.07.2018 -Strukture magazine 1 kat, MADO, subjekti DOBI MANAGEMENT sh.p.k

145.Vendim Nr.145 date 18.07.2018- HEC FZ HYDROPOWERne lumin Devoll, Bashkia Cerrik, FZ HYDORPOWER sh.p.k

146. Vendim Nr.146 date 18.07.2018- HEC Lumshtylla, rrethi Puke, RAN ENERGJI sh.p.k

147. Vendim Nr.147 date 18.07.2018- HEC Gurshpat 3 ne perroin Kengjeras, Bashkia Librazhd, ZENIT and CO sh.p.k

148. Vendim Nr.148 date 18.07.2018- HEC LJUSA ne peroin e Zallit te Madh, Mat, DIEZELA sh.p.k

149. Vendim Nr.149 date 18.07.2018 – HEC OSMANI ne perroin e Licones, Bashkia Bulqize, KOKA sh.p.k

150. Vendim Nr.150 date 18.07.2018 – Zona me banesat individuale 2 dhe 3 kate, Mullet,Tirane CLASSICS and J sh.p.k

151. Vendim Nr.151 date 18.07.2018 -Pike shitje me pakice te karburanteve, Durres, subjekti KASTRATIT sh.p.k

152. Vendim Nr.152 date 18.07.2018 – Godine 3 kate dhe papafingo ne lagjen 17, Durres paraqitur nga Z. K.Shahini

153. Vendim Nr.153 date 18.07.2018 – Projekti per Restaurimin e mureve rrethues te Aulones, zone arkeologjike A dhe B, Vlore

154. Vendim Nr.154 date 18.07.2018 – Relacion mbi potencal arkeologjik ne lagjen nr.5 Durrres, subjekti DESLA sh.p.k

155. Vendim Nr.155 date 18.07.2018 – Relacion mbi potencialin arkeologjik ne lagjen nr.17, Durres, Subjekti PAVARESIA sh.a

156. Vendim Nr.156 date 18.07.2018 – Rikonstruksion i linjes se Ujesjellesin Vlore, Bashkia Vlore

157. Vendim Nr.157 date 18.07.2018 – Rikonstruksion banese, Lagja 3, Durres paraqitur nga Z. S.Peza

158. Vendim Nr.158 date 18.07.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. S.Xhelollari dhe Z. Nj.Malo -ALUIZNI, Durres

159. Vendim Nr.159 date 18.07.2018 -Vijimi i procedures-Godine social ekonomike 1 kat dhe 2 objekte 1 kat- Z. M Reci -ALUIZNI, Durres

160. Vendim Nr.160 date 18.07.2018 -Vijimi i procedures-Godine banimi 2 kat-Z.D.Muca-ALUIZNI, Durres

161. Vendim Nr.161 date 18.07.2018 -Vijimi i procedures-Godine social ekonomike 1 kat dhe 2 objekte 1 kat- Z. A.Zhuka -ALUIZNI, Durres

162. Vendim Nr.162 date 18.07.2018 -Vijimi i procedures-Godine social ekonomike 1 kat dhe 2 objekte 1 kat- Z. A.Amataj -ALUIZNI, Durres

163. Vendim Nr.163 date 18.07.2018 -Vijimi i procedures-Godine banimi 3 kat- Z. N.Caraj -ALUIZNI, Sarande

164. Vendim Nr.164 date 18.07.2018 -Miratim i raportit te sondazheve per devijimin e tubacionit te TAP, Ullinas, Berat

165. Vendim Nr.165 date 18.07.2018 -Sondazhe arkeologjike ne lidhje me devijimin e tubacionit te TAB, Ullinjas Berat

166. Vendim Nr.166 date 18.07.2018 -Miratim i raportit te sondazheve per devijimin e tubacionit te TAP, Vodice, Berat

167. Vendim Nr.167 date 18.07.2018 -Miratim i raportit te germimeve ne zonen e Vojakut, Berat

168. Vendim Nr.168 date 18.07.2018 -HEC LJUSA ne peroin e Zallit te Madh, MAt, DIEZELA sh.p.k

171. Vendim Nr. 171 date 25.09.2018 – HEC Runja, Bashkia Diber

172. Vendim Nr. 172 date 25.09.2018 – HEC Marinaj, Bashkia Librazhd

173. Vendim Nr. 173 date 25.09.2018 – HEC Lajthia, Kolesjan dhe Domje, Bashkia Kukes

174. Vendim Nr. 174 date 25.09.2018 – HEC AMMEi, Bashkia Pogradec

175. Vendim Nr. 175 date 25.09.2018 – HEC Shenepremte, Bashkia Gramsh

176. Vendim Nr. 176 date 25.09.2018 – HEC Baboni, Bashkia Gramsh

177. Vendim Nr. 177 date 25.09.2018 – HEC Mallunxa, Bashkia Mat.

178. Vendim Nr. 178 date 25.09.2018 – HEC Vinjolli, Bashkia Mat.

179. Vendim Nr. 179 date 25.09.2018 – HEC Doma, Bashkia Mat.

180. Vendim Nr. 180 date 25.09.2018 -HEC Agolli, Bashkia Maliq

181. Vendim Nr. 181 date 25.09.2018 -Kompleks Multifunksional, Paskuqan, Kamez.

182. Vendim Nr. 182 date 25.09.2018 -Linja elektrike Fier-Bilisht, ne kuader te projektit TAP

183. Vendim Nr. 183 date 25.09.2018 -Kompleks banesash 2-3 kat, Farke, Tirane

184. Vendim Nr. 184 date 25.09.2018 -Kompleks banimi 2-3 kat, Sauk, Tirane

185. Vendim Nr. 185 date 25.09.2018 -HEC Merko, Finiq, Vlore 186. Vendim Nr.

186 date 25.09.2018 -HEC Voskopoje, Korce

187. Vendim Nr. 187 date 25.09.2018 -HEC Nishani, Voskopoje, Korce

188. Vendim Nr. 188 date 25.09.2018 -Godine banimi 6 kat dhe 1 kat nentoke , zone arkeologjike B, Durres

189. Vendim Nr. 189 date 25.09.2018 -Godine banimi 6 kat dhe 2 kat nentoke , zone arkeologjike B, Durres

193. Vendim Nr.193 date 25.09.2018 – Restaurimi i Xhamise Mbret dhe Teqese Helvetive ne Berat

194. Vendim Nr.194 date 25.09.2018 – Restaurimi i Xhamise Mbret dhe Teqese Helvetive ne Berat

195. Vendim Nr. 195 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Eduart Paja -ALUIZNI, Durres

196. Vendim Nr. 196 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Ilir Paja -ALUIZNI, Durres

197. Vendim Nr. 197 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Beqir Kazazi -ALUIZNI, Durres

198. Vendim Nr. 198 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Dashamir Maloku -ALUIZNI, Durres

199. Vendim Nr. 199 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Znj. Aferdita Osmani -ALUIZNI, Durres

200. Vendim Nr. 200 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Shoqeria B.O.M, -ALUIZNI, Durres

201. Vendim Nr. 201 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine – Z. Kujtim Mullaj, -ALUIZNI, Durres

202. Vendim Nr. 202 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Shkelqim Hysaj, -ALUIZNI, Durres

203. Vendim Nr. 203 date 25.09.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Znj. Leidada Karanxha -ALUIZNI, Durres

204. Vendim Nr.204 date 25.09.2018 – Godine banimi 1 kat , zone B, Durres

205. Vendim Nr.205 date 25.09.2018 – Godine banimi , zone B, Durres

206. Vendim Nr.206 date 25.09.2018 -HEC Dohoshisht, Bashkia Diber

207. Vendim Nr.207 date 25.09.2018 -Potenciali Arkeologjik i projektit rikonstruksion, zone B, Durres

208. Vendim Nr.208 date 25.09.2018 -Bypass Tepelene – ARRSH

209. Vendim Nr.209 date 25.09.2018 -Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta, rrethrrotullimi Shqiponja- ARRSH

210. Vendim Nr. 210 date 05.10.2018 – Miratimi i projekt-vendimit per zonat arkeologjike A dhe B te qytetit te Durresit

211. Vendim Nr. 211 date 05.10.2018 – Miratimi i projekt-vendimit per zonen arkeologjike A te qytetit te Tiranes

213. Vendim Nr. 213 date 05.10.2018 – Ndertimi i infrasturktures mbeshtetese ne favor te projekit te shoqerise Agro Iliria Grup, Karavasta

214. Vendim Nr. 214 date 17.10.2018 – Propozim per germim dhe dokumentim ne altarin e Bazilikes Estra Muros, Elbasan

215. Vendim Nr. 215 date 17.10.2018- Kompleks vilash 2 kat ne zonen e e Brerdeneshit, Bashkia Sarande

216. Vendim Nr. 216 date 17.10.2018 – Resort Turistik SOLEIL2, Jale, Himare

217. Vendim Nr. 217 date 17.10.2018 – Menaxhimi i integruar i mbetjeve te ngurta te rajonit te Vlore

218. Vendim Nr. 218 date 17.10.2018 –Pike karburanti dhe ambiente sherbimi – Bashkia Shkoder

219. Vendim Nr. 219 date 17.10.2018 – Projektim dhe mbikeqyrje e Sistemit te kanalizimeve te ujrave te ndotura, Durres

220. Vendim Nr. 220 date 17.10.2018 –Strukture banimi dhe sherbimesh 1-5-6 kat me 1 kat nentoke, zone arkeologjike B, Durres

221. Vendim Nr. 221 date 17.10.2018 – Teleferiku Kruje- Mali Kruje Sari-Salltik, zone arkeologjike B, Kruje

222. Vendim Nr. 222 date 17.10.2018 – Objekt 6 kat me 2 kate nentoke, Rruga Epikadeve, zone arkeologjike B,Durres

223. Vendim Nr. 223 date 17.10.2018 – Godine banimi 6 kat me 1kat nentoke, Zone arkeologjike B,Durres

224. Vendim Nr. 224 date 17.10.2018 –Rrjeti Inxhinierik i Tubacioneve per fibra optike Epon, Bashkia Lezhe

225. Vendim Nr. 225 date 17.10.2018 – Miratim i sondazheve arekologjike per projektin “Godine banimi dhe sherbimesh 6 kate”, zone arkeologjike B, Durres

226. Vendim Nr. 226 date 17.10.2018 – Godine 3 kate dhe papafingo ne zone arkeologjike B, Durres

227. Vendim Nr. 227 date 17.10.2018 –Relacion verifikimi ne kudader te germimit te paautorizuar ne P.A te Amantias.

228. Vendim Nr. 228 date 17.10.2018 –Rikonstruksion i linjes se ujesjellesit Vlore, ujrat e bardha dhe te zeza

229. Vendim Nr. 229 date 17.10.2018 – Relacion verifikimi ne kuader te zbulimit te nje ure antike ne fshatin Sulzotaj, Divjake

230. Vendim Nr. 230 date 17.10.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Mit-hat Myftija, -ALUIZNI, Shkoder

231. Vendim Nr. 231 date 17.10.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Petrit Gjoni, Z. Artor Gjoni, Z. Elvis Gjoni -ALUIZNI, Durres

232. Vendim Nr. 232 date 17.10.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Znj. Brunilda Tafili, ALUIZNI, Vlore

233. Vendim Nr. 233 date 17.10.2018 – HEC Shytaj, Bashkia Bulqize.

234. Vendim Nr. 234 date 17.10.2018 – Kompleks Rezidencial Vilash 2 kat me cati dhe podrum, Farke

235. Vendim Nr. 235 date 17.10.2018 –Mbrojtja e e pritave të lumenjve qe preken nga Projekti TAP

236. Vendim Nr. 236 date 17.10.2018 – Linja Hekurudhore Kashar-Rinas

237. Vendim Nr. 237 date 21.11.2018 Ndertimi i rruges Nyja e Milotit, ARRSH

238. Vendim Nr. 238 date 21.11.2018 – Rehabilitimi i bregut te liqenit te Ohrit dhe gjelberimi pergjate rruges Lin-Pogradec

239. Vendim Nr. 239 date 21.11.2018 – Restaurimi i fragmentit te murit rrethues ne Nishet e Shenjta, Apolloni, Fier – IMK

240. Vendim Nr. 240 date 21.11.2018 – Restaurimi i murit ne vazhdim te murit te Temenosit, Apolloni, Fier – IMK

241. Vendim Nr. 241 date 21.11.2018 – Dorezimi i objekteve arekologjike te sekuestruara ne fshatin Radonistine, prane fondeve te Institutit te Arkeologjise

242. Vendim Nr. 242 date 21.11.2018 –HEC Hormove, Bashkia Tepelene

243. Vendim Nr. 243 date 21.11.2018 – HEC Rada, ne lumin e Krumes, Bashkia Has

244. Vendim Nr. 244 date 21.11.2018 – HEC Drita, Bashkia Tropoje

245. Vendim Nr. 245 date 21.11.2018 – HEC Dersnik, Bashkia Korce

246. Vendim Nr. 246 date 21.11.2018 – HEC Bushtrica 1, Bashkia Perrenjas, Elbasan

247. Vendim Nr. 247 date 21.11.2018 – HEC Bushtrica 2, Bashkia Perrenjas, Elbasan

248. Vendim Nr. 248 date 21.11.2018 – HEC Nishova, Novaj, Skrapar

249. Vendim Nr. 249 date 21.11.2018 – Objekt sherbimi dhe zyra 4 kat, Mjulle, Bathore, Tirane

250. Vendim Nr. 250 date 21.11.2018 – Rezidenca Park View, godine banimi dhe sherbmie 14 kat me 4 kt nentoke, Tirane

251. Vendim Nr. 251 date 21.11.2018 – HEC OLBEN, Bashkia Gramsh

252. Vendim Nr. 252 date 21.11.2018 – Ndertim linje prodhim asfalti, Zemblak, Korce

253. Vendim Nr. 253 date 21.11.2018 – Linja e prodhimit lende plasese dhe perdorim civil ANFO, Korce

254. Vendim Nr. 254 date 21.11.2018 – MK Hotel Tirana, Vore, Tirana Business Park shpk

255. Vendim Nr. 255 date 21.11.2018 – Kapanon indrustial Rruga Kombetare A2, Autostrada Vlore-Fier KM 4, Narte, Vlore

256. Vendim Nr. 256 date 21.11.2018 – Rrjeti kabllor fiber optike dhe koaks, Lezhe

257. Vendim Nr. 257 date 21.11.2018 – Kompleks banimi 3 kat, Lunder, Tirane

258. Vendim Nr. 258 date 21.11.2018 – Instalim ashensori dhe rikonstruksion banese, zone arkeologjike B, Durres.

259.-Vendim-Nr.-259-date-21.11.2018-–-Rikonstruksion-banese-dhe-shtese-2-kat-Zone-arekologjike-B-Durres

260. Vendim Nr. 260 date 21.11.2018 – Rezidence banimi dhe hotel 5-6kt, zone arkeologjike B, Durres – REI shpk

261. Vendim Nr. 261 date 21.11.2018 – Objekt 6 kat, zone arkeologjike B, Durres – RAJFI shpk

262. Vendim Nr. 262 date 21.11.2018 – Strukture banimi dhe sherbimesh 3-6 kt, zone arkeologjike B, Durres – Pavarshia shpk

263. Vendim Nr. 263 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Elmi Gjyshi a -ALUIZNI, Durres

264. Vendim Nr. 264 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Haxhi Lika -ALUIZNI, Durres

265. Vendim Nr. 265 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Z. Islam Kaja -ALUIZNI, Durres

266. Vendim Nr. 266 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Z. Shkurt Kaja -ALUIZNI, Durres

267. Vendim Nr. 267 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 3 kat- Z. Pellumb Blaka -ALUIZNI, Durres

268. Vendim Nr. 268 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Hatman Rucaj -ALUIZNI, Durres

269. Vendim Nr. 269 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Sulejman Lame -ALUIZNI, Durres

270. Vendim Nr. 270 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Ferdinad Ballhysa -ALUIZNI, Durres

271. Vendim Nr. 271 date 21.11.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Bashkim Metalla -ALUIZNI, Durres

272. Vendim Nr. 272 date 21.11.2018 – Ndertimi I Landfillit Tirane, Integrated energy BV SPV shpk

273. Vendim Nr. 273 date 19.12.2018 – Restaurimi i murit rrethues lindor, Apoloni

274. Vendim Nr. 274 date 19.12.2018 – Restaurimi i xhamise Mbret, realizuar nga ASHA dhe DRKK Berat

275. Vendim Nr. 275 date 19.12.2018 – Dokumentimi i gjetjeve per projektin -Restaurimi i Kishes se Shen Merise, Peshkepi e siperme, Gjirokaster

276. Vendim Nr. 276 date 19.12.2018 – Godine banimi 6 kate me 1 kat nentoke, zone arekologjike B, Durres- Subjekti Ferit Cela

277. Vendim Nr. 277 date 19.12.2018 -Miratimi i raportit te sondazheve, Rezidence animi dhe hotel, Zone arekologjike B, Durres

278. Vendim Nr. 278 date 19.12.2018 -Rikonstruksion dhe shtim volume ne objekt ekzistues 1 kat, zone arekeologjike B, Durres

279. Vendim Nr. 279 date 19.12.2018 -Godine banimi dhe sherbime, zone arekeologjike B, Durres

280. Vendim Nr. 280 date 19.12.2018 – Linja e optimizimit te ujesjellesit Durres, AKU

281. Vendim Nr. 281 date 19.12.2018 – HEC BLETEZA, Bashkia Gramsh

282. Vendim Nr. 282 date 19.12.2018 – HEC Topcias, Qarku Elbasan

283. Vendim Nr. 283 date 19.12.2018 –Ndertimi I HEC-eve Lusa 1 dhe 2, Bashkia Klos, Qarku Diber

284. Vendim Nr. 284 date 19.12.2018 -Miratimi i raportit te germimit, faza II, ne gjurmen e gazsjellesit TAP, Turan, Korce

285. Vendim Nr. 285 date 19.12.2018 -Miratimi i raportit te germimit ne koridorin e ndertimit te gazsjellesit TAP, Dersnik, Korce

286. Vendim Nr. 286 date 19.12.2018 – HEC DARSI 1 DHE HEC DARSI 2, Bashkia Klos, Mat

287. Vendim Nr. 287 date 19.12.2018 – Fabrike pasurimi kromi dhe Dampa e sterileve, Kraste- Theken, Bulqize- Subjekti, Koxheri

288. Vendim Nr. 288 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Mina Pina -ALUIZNI, Durres

289. Vendim Nr. 289 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Znj. Pranvera Misiri -ALUIZNI, Durres

290. Vendim Nr. 290 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Znj. Ikbale Gjilani -ALUIZNI, Durres

291. Vendim Nr. 291 date 19.12.2018 -Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Zenel Metani -ALUIZNI, Durres

292. Vendim Nr. 292 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Arqile Cane -ALUIZNI, Durres

293.-Vendim-Nr.-293-date-19.12.2018 -“-Vijimi-i-procedures-Godine-2-kat-Z.-Qemal-Harizi-ALUIZNI-Durres

294. Vendim Nr. 294 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 2 kat- Z. Perparim Zera  -ALUIZNI, Durres 1

295. Vendim Nr. 295 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Ismet Mehilli  -ALUIZNI, Durres 1

296. Vendim Nr. 296 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Sezai Bilani dhe Z. Besnik Rrapaj  -ALUIZNI, Vlore 1

297. Vendim Nr. 297 date 19.12.2018 – Vijimi i procedures-Godine 1 kat- Z. Serjan Balilaj  -ALUIZNI, Sarande 1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>