1.Vendim Nr. 1 date 18.01.2018 -Kaskada e HEC-ve Hotolisht, rrethi Librazhd

2.Vendim Nr. 2 date 18.01.2018 – Ndertimi i HEC Bugjon

3.Vendim Nr. 3 date 18.01.2018 – Ndertimi i fabrikes se ujit-Shpati i Majes se Malit-Bashkia Fushe Arrez

4.Vendim Nr. 4 date 18.01.2018 -HEC Borie Lure 1 , Diber

5. Vendim Nr. 5 date 18.01.2018 -Ndertimi i HEC Merkurth 2 ne zallin e Merkurthit, Rrethi Mirdite

6.Vendim Nr. 6 date 18.01.2018 -Kaskada HEC Jetoni, Bashkia Bulqize

7.Vendim Nr. 7 date 18.01.2018 – Ndertimi i HEC Mireshi, ne perroin e Mireshit, Bashkia Bulqize

8.Vendim Nr. 8 date 18.01.2018 – Instalim antene,Linja e tensionit te ulet per stacionin e telefonise celulare Vodafon Albania

9.Vendim Nr. 9 date 18.01.2018 -Ndertimi i HEC Trojet, fshati Vicidol, Bashkia Puke

10.Vendim Nr. 10 date 18.01.2018 – Terminali Jug-Lindor i autobuzeve, Farke, Tirane

11.Vendim Nr. 11 date 18.01.2018 -Relacion mbi germime klandestine ne Nekropolin e Parkut Arkeologjik te Amantians

12.Vendim Nr. 12 date 18.01.2018 – Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres

13.Vendim Nr. 13 date 18.01.2018 -Relacion per strukturat e zbuluara -Godine banimi me 5 kate- zone arkeologjike B, Durres

14.Vendim Nr. 14 date 18.01.2018 – Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Godine banimi-zone arkeologjike B, Durres

15.Vendim Nr. 15 date 18.01.2018 -Rikonstruksion banese 1 kat-Z.Sulejman Kapiti – zone arkeologjike B, Durres

16.Vendim Nr. 16 date 18.01.2018 -Pike shitjeje me pakice te karburanteve – Kastrati sh.p.k- zone arkeologjike B, Durres

17.Vendim Nr. 17 date 18.01.2018 -Ndertim magazinash, showroom e zyra, Vore

18.Vendim Nr. 18 date 18.01.2018 – Miratim i raportit te vezhgimit per Tokat Shtese- TAP-SPIECAPAG

19.Vendim Nr. 19 date 18.01.2018 -Miratim konceptit te metodoligjise se germimit,Vojak- TAP-SPIECAPAG

20.Vendim Nr. 20 date 18.01.2018 -Miratim i konceptit te sondazheve arkeologjike, Vertop- TAP-SPIECAPAG

21.Vendim Nr. 21 date 18.01.2018 – Miratim i sondazheve arkeologjike, Uznove, Berat- TAP-SPIECAPAG

22.Vendim Nr. 22 date 18.01.2018 -Devijimi i tubacionit te Gazsjellesit Trans Adriatik, Petove-SPIECAPAG

23.Vendim Nr. 23 date 18.01.2018 – Miratim i sondazheve arkeologjike, Nderhyrje ne sistemin e kanalizimeve te qytetit te Durresit – Bashkia Durres

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>