1.Vendim Nr. 1 date 24.01.2017 – Miratim i kerkeses se IA per projekitn Sheshi para hyrjes se portit, Durres- Bashkia Durres

2.Vendim Nr. 2 date 24.01.2017 – HEC Prishta1, Prishta2 ne fahstin Prushte, Komuna Cepan, Skrapar

3.Vendim Nr. 3 date 24.01.2017 – Ndertimi i portit MBM, Porto Romano Durres

4.Vendim Nr. 4 date 24.01.2017 – Miratim i Raportit te germimit arkeologjik te shpetimit, Porti i Jahteve, ne fshatin Bardhor, Kallaja e Turres

5.Vendim Nr. 5 date 24.01.2017 – Rikonstruksioni dhe shtese anesore e godnies se aparatit te KESH

6.Vendim Nr. 6 date 24.01.2017 – Gjetje e nje elementi arkeologjik ne Morave, Berat, Projekti TAP

7.Vendim Nr.7 date 24.01.2017 – Miratim i relacionit te germimit arkeologjik per projektin Xhamia e Pashes, Elbasan

8.Vendim Nr. 8 date 24.01.2017 – Fabrika e Pasurimit te minerarit te kromit, Maja e Kurores, Bashkia Klos- D-AMA sh.p.k

9.Vendim Nr. 9 date 24.01.2017 – Rinkonceprimi dhe Rivitalizimi i qendres se qytetit te Sarandes, Rruga e Flamurit- Ed Konstruksion&Fusha sh.p.k

10.Vendim Nr. 10 date 24.01.2017 – Struktura Sherbimi me funksion magazinimi dhe tregtimi 1-2 kat , Moll Tirane, CONCORD INVESTMENT

11.Vendim Nr. 11 date 24.01.2017 – Kompleks Turistik Rezidencial e Hotelier 9.1 ha, Gjiri i Lalezit, Durres

12.Vendim Nr. 12 date 24.01.2017 – Toka shtese per depozitmin e perkohshem te shtreses se siperme te tokes, Korce- Projekti TAP

13.Vendim Nr. 13 date 24.01.2017 – Miratimi i raportit te sondazheve ne korridorin e gazsjellesit TAP, Bellove, Floq

14.Vendim Nr. 14 date 24.01.2017 – Miratimi i raportit te sondazheve ne korridorin e gazsjellesit TAP, Leshnje

15.Vendim Nr. 15 date 24.01.2017 – Depozita Bregdetare per depozitim benzine, Porto Romano Durres- EROIL

16.Vendim Nr. 16 date 24.01.2017 – Procedure legalizmi ne zone arkeologjike B, Vlore, Z. Ibrahim Ibrahimi

17.Vendim Nr. 17 date 24.01.2017 – Raporit i germimi arekologjik ne sheshin e grumbullimit te tubave APY03, fshati Qafe-Corovode, TAP

18.Vendim Nr. 18 date 24.01.2017 – Miratimi i raportit te germimit ne traktin e rruges ne korridorin e ndertimit te TAP, Zemblak

19. Vendim Nr. 19 date 09.02.2017 – Kerkese per licence Z. Taulant Rama – miratohet

20. Vendim Nr. 20 date 09.02.2017 – Sheshi Publik para hyrjes se Portit Durres, Bashkia Durrres

21. Vendim Nr. 21 date 09.02.2017 – Gemim pa leje nga individ i palicencuar ne Durres

22. Vendim Nr. 22 date 09.02.2017 – Spostimi i shtylles Nr.128, ne Orikum – OSHEE

23. Vendim Nr. 23 date 09.02.2017 – Relacion verifkimi per nekorpolin e periudhes antike Vumblo, fshati Pilur, Himare

24. Vendim Nr. 24 date 09.02.2017 -Raporti i vezhgimit arkologjik-Ndertimi i Parkimeve te reja faza B, Aeroporti Nene Tereza- Star Parking sh.p.k

25. Vendim Nr. 25 date 09.02.2017 – Ndertimi i ri i ambienteve te punes DRFPP Nr.4 Tirane

26. Vendim Nr. 26 date 09.02.2017 – Pastrimi i fundit te detit nga mbushjet dhe sendimente te ndryshme – Romano Port sh.a

27. Vendim Nr. 27 date 09.02.2017 – Godine 5 kat mbi toke dhe 1 kat nentoke zone arkologjike B, Durres – FAKLE sh.p.k

28. Vendim Nr. 28 date 09.02.2017 – Objekt multifunksional 10 kat, zone arkeologjike B, Durres – RAJFI sh.p.k

29. Vendim Nr. 29 date 09.02.2017 – Procedure legazlizimi ne zone arkeologjike B, Durres,Z.Ilmi Koci

30. Vendim Nr. 30 date 09.02.2017 – Procedure legazlizimi ne zone arkeologjike B, Durres,Z.Vangjel Vevecka

31. Vendim Nr. 31 date 01.03.2017 – Sheshi Publik para hyrjes se Portit Durres, Bashkia Durrres

32. Vendim Nr. 32 date 13.03.2017 -Komplesk turistik Ionian Olea, Dhermi, Bashkia Himare.

33. Vendim Nr. 33 date 01.03.2017 – kerkese per ndryshim te periudhes se zbatimit te Castrium te Vigut, IA

34. Vendim Nr. 34 date 01.03.2017 – Raport germimi arkeologjik, rruga Paskal Prodani, zone arkeologjike B, Durres

35. Vendim Nr. 35 date 13.03.2017 – Rikualifikimi urban i pazarit te Tiranes, sheshi Avni Rustemi- Bashkia Tirane

36. Vendim Nr.36 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit Nenstacioni elektrik 110-10KV, uzina e Ferrokromit Elbasan- nga Y.Cerova

37. Vendim Nr. 37 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit HEC Gorice, Dushar, Moglice,bashkia Maliq- nga Y.Cerova

38. Vendim Nr. 38 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit – Kompleksi agroturizem Green Village, Shetaj Durres- nga Y.Cerova

39. Vendim Nr. 39 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- Objekt banimi 4 kat, Potam, Himare- ANDI shpk

40. Vendim Nr. 40 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit Fushata III, KM69-KM 139,674, TAP -AG-nga L.Bejko

41. Vendim Nr. 41 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te sondazheve ne pikat me potencial, Fushata III, TAP- nga ABKONS

42. Vendim Nr. 42 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te sondazheve ne Uznove Berat Km+146, TAP- nga ABKONS

43. Vendim Nr. 43 date 24.03.2017 -Miratim i konceptit ne zonen e Uznoves Berat, TAP- nga ABKONS

44. Vendim Nr. 44 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te sondazheve ne stacionin mates Tresenik,Devoll, Koece, TAP- nga ABKONS

45. Vendim Nr. 45 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te germimit ne zonen e stacionit te kompresimit Seman-Fier, TAP- nga ABKONS

46. Vendim Nr. 46 date 24.03.2017 -Miratim i konceptit te germimit ne zonen Lapardha , TAP- nga ABKONS

47. Vendim Nr.47 date 24.03.2017 – Miratim i sondazheve ne Stacionin e Valvulave ABV24, fshati Cangoj, TAP-nga ABKONS

48. Vendim Nr. 48 date 24.03.2017 -Miratim i sondazheve arkeologjike,Stacioni i Valvulave ABV 27,fashati Qafe, Potom, Skrapar, TAP- nga ABKONS

49. Vendim Nr. 49 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vleresimit per devijimin e gjurmes, Fushata I, II dhe III, TAP- nga ABKONS

50. Vendim Nr. 50 date 24.03.2017 -Miratim i raporti te germimit ne Ullinjas, Berat TAP- nga ABKONS

51. Vendim Nr. 51 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te germimit ne zonen Lisi i Becit, Berat, TAP- nga ABKONS

52. Vendim Nr. 52 date 07.04.2017 – Miratim i konceptit te germimit-Godine 5kat dhe 1 kat nentoke, zona arkeologjike B, Durres

53. Vendim Nr. 53. date 24.03.2017 – Ndryshim i pjesshem i vendimit Nr.120 date 18.11.2015

54. Vendim Nr. 54 date 07.04.2017 -Projekti i Biletarive elektronike, ne sitet historike ne Shqiperi

55. Vendim Nr. 55 date 07.04.2017 – Kerkese e shoqerise KAEXH per te ndryshuar drejtuesin teknik

56. Vendim Nr. 56 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor, vezhgime pernjohese Lezhe-Shkoder- IA

57. Vendim Nr. 57 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor Zgerdheshi- IA

58.Vendim Nr. 58 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor Kisha e Shen Merise Mamurras- IA

59. Vendim Nr. 59 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Koman- IA

60. Vendim Nr. 60 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor ne vazhdim Topografia Epidamne Dyrrhachion, Durres- IA

61.Vendim Nr. 61 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Shkodra- IA

62. Vendim Nr. 62 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim DRIVASTUM-Drishti- IA

63. Vendim Nr. 63 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Sondazhe ne Maliq- IA

64. Vendim Nr. 64 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Handrianopolis- IA

65. Vendim Nr. 65 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Kalaja e Peces, Kukes- IA

66. Vendim Nr. 66 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Antigonea- IA

67. Vendim Nr. 67 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Durresi ne antikitetin e vone- IA

68. Vendim Nr. 68 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Harta Arkeologjike Nenujore – IA

69. Vendim Nr. 69 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim-Bashkepunimi i IA me Universitetin e Barit, Itali

70. Vendim Nr. 70 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Orikos- IA

71. Vendim Nr. 71 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Foinike – Burtint- IA

72. Vendim Nr. 72 date 26.04.2017 -Projekt kerkimor shkencor ne vazhdim Funar, Elbasan- IA

73. Vendim Nr. 73 date 26.04.2017 -Projekti Hidroenergjitik i Devollit, rruga M03 Moglice- L.Miraj

74. Vendim Nr. 74 date 26.04.2017 -Projekti Hidroenergjitik i Devollit Hec Moglice – S.Ali

75. Vendim Nr. 75 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- rrjeti telefonik Telekom Marines 1554- L.Miraj

76. Vendim Nr. 76 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- rrjeti telefonik Telekom Rradhima 1539- L.Miraj

77.Vendim Nr. 77 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- Hec Kalivare 1,2,3, dhe 4, Puke- Taulant Rama

78. Vendim Nr. 78 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- Trajtimi i mbetjeve Urbane Fier -KAEXH

79. Vendim Nr. 79 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- Ndertim Fabrike perpunimi i Kromit, Bulqize- Y.Cerova

80. Vendim Nr. 80 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- Impianti i ujrave te perdorura- ABKONS

81. Vendim Nr. 81 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit-Hec Kryezi 3,4 dhe 5, Puke- ABKONS

82. Vendim Nr. 82 date 26.04.2017 -Miratim i projektit- Godine 1 katshe ne kompleksin mbreteror, Tirane, zone arkeologjike A

83. Vendim Nr. 83 date 26.04.2017 -Shkolla 9 vjecare Marie Kaculini, Durres, zone arkeologjike B

84. Vendim Nr. 84 date 26.04.2017 -Objekt banimi dhe sherbimesh, 6 kat, Durrres, zona arkeologjike B

85. Vendim Nr. 85 date 26.04.2017 -Godine banimi dhe shebrimesh, 2 kat, Durres, zona arkeologjike B

86. Vendim Nr. 75 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- rrjeti telefonik Telekom Marines 1554- L.Miraj

87. Vendim Nr. 87 date 26.04.2017 -Shtese anesore, qyqane 1kat,Durres, zona arkeologjike B

88. Vendim Nr. 88 date 26.04.2017 -Miratimi i konceptit te germimit per projektin- Godina Banimi 5 kat, Durres,zona arkeologjike B

89.Vendim Nr. 89 date 26.04.2017 -Qender tregtare Vllaznia, Shkoder- ASHA

90. Vendim Nr. 90 date 26.04.2017 -Zgjermi i terminaleve te pasagjereve, Porti Detar Vlore- ASHA

91. Vendim Nr. 91 date 26.04.2017 -Rikualifikimi urban i sheshit Nivice, Teplene

92. Vendim Nr. 92 date 26.04.2017 – Ferme agroturizmi – Pema e Jetes- L.Miraj

93. Vendim Nr. 93 date 26.04.2017 -Gjetje rasti ne fshatin Turan KP 40+600 – TAP

94. Vendim Nr. 94 date 26.04.2017 -Raporti i sondazheve Kalaja e Vojakes, Skrapar – TAP

95. Vendim Nr. 95 date 26.04.2017 -Miratim i raportit te sondazheve- Gradishta e Peshtanit,Berat-TAP- ABKONS

96. Vendim Nr. 96 date 26.04.2017 -Shesh publik dhe godine sherbimi- Mauzoleumi i Deshmoreve, Durres Zona arkeologjike A dhe B

97. Vendim Nr. 97 date 26.04.2017 -Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, K.Hysi, zona arkeologjike B -ALUIZNI

98. Vendim Nr. 98 date 26.04.2017 -Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, E.Mehmeti, zona arkeologjike B- ALUIZNI

99. Vendim Nr. 99 date 26.04.2017 -Rikonstruksion dhe shtese kati Vlore, familia Pappa, zona arkeologjike B- ALUIZNI

100. Vendim Nr. 100 date 26.04.2017 -Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, F.Demani, zona arkeologjike B- ALUIZNI

101. Vendim Nr. 101 date 26.04.2017 -Rikonstruksion dhe shtese kati Sarande, A.Lulo, zona arkeologjike B- ALUIZNI

102. Vendim Nr.102 date 17.05.2017 -Sheshi publik para hyrjes se Portit te Durresit- Bashkia Durres

103. Vendim Nr.103 date 17.05.2017 -Shkolla 9-vjecare Marie Kaculini, Durres, zona arkeologjike B- Bashkia Durres

104. Vendim Nr.104 date 17.05.2017 -Ndryshim i vendimit Nr.60 date 08.06.206 te KKA

105. Vendim Nr.105 date 17.05.2017 -Kerkese per sondazh arkeologjik ne kuader te Projektit kerkimor ne vazhdim Topografia Epidamne Dyrrhachion, Durres- IA

106. Vendim Nr.106 date 17.05.2017 -Miratim i kerkeses nga IA ne kuader te projektit kerkimor ne vazhdim Foinike, Butrint – IA

107. Vendim Nr.107 date 17.05.2017 – Kerkese per licence profesionale per veprimtari te tipit A1 dhe A2, Z. Dhimiter Condi- Miratohet

108. Vendim Nr.108 date 05.06.2017 – HEC Razdoll, fshati Rehove, Bashkia Kolonje- HIDRO VIZION sh.p.k

109. Vendim Nr.109 date 05.06.2017 – HEC Llenga 1, Llenga 2 dhe Llenga 3, fshati Llenge, Bashkia Pogradec – HEC LLENGE sh.p.k

110. Vendim Nr.110 date 05.06.2017 – HEC Dukona, fshati Roshnik, Bashkia Berat- DUKONA sh.p.k

111. Vendim Nr.111 date 05.06.2017 – HEC Arsti, ne rrjedhen e perroit Arsti, Bashkia Puke – SHPRESA- AL sh.p.k

112. Vendim Nr.112 date 05.06.2017 – Ndertimi i shtepive zevendesuese Maliq te prekura nga ndertimi i Hec Moglice, Bashkia Maliq – DEVOLL HYDROPOWER sh.a

113. Vendim Nr.113 date 05.06.2017 – Kompleksi PRESTIGE HOLIDAY RESORT, ish MAK-ALBANIA, ne zonen e Golemit- ERJONI sh.p.k

114. Vendim Nr.114 date 05.06.2017 -BY- Pass Vlore, KM 10+420-2+100, Kanine- Vlore FAZA I

115. Vendim Nr.115 date 05.06.2017 – HEC Vile, fshati Panarit, Bashkia Korce – HYDRO POWER PANARIT sh.p (1)

116. Vendim Nr.116 date 05.06.2017 – Stacion 394, Milot, Burrel – VODAFONE ALBANIA sh.a

117. Vendim Nr.117 date 05.06.2017 – Stacioni 1243 Insifa Marco, fshati Drac, njesia administrative Ishem, Durres- VODAFONE ALBANIA sh.a

118. Vendim Nr.118 date 05.06.2017 – HEC Mati 1, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k

119. Vendim Nr.119 date 05.06.2017 – HEC Mati 2, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k

120. Vendim Nr.120 date 05.06.2017 – HEC Mati 3, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k

121. Vendim Nr.121 date 05.06.2017 -Ndertimi i stacionit te ri VALBONA 1560 – TELEKOM ALBANIA sh.a

122. Vendim Nr.122 date 05.06.2017 – Ndertimi i stacionit te ri GJIROKASTRA 1559 – TELEKOM ALBANIA sh.a

123. Vendim Nr.123 date 05.06.2017 – Rikonstruksioni dhe shtese anesore e godines se administrimit ne njesine e prodhimit, HEC Koman – KESH sh.a

124. Vendim Nr.124 date 05.06.2017 -Procedure legalizimi ne zone arkeologjike B Z. Rifat Aliu

125. Vendim Nr.125 date 05.06.2017 – Miratim i raportit shtese ne kuader te projektit Linja e Gazsjellesit TAP, tokat shtese IV

126. Vendim Nr.120 date 05.06.2017 – HIC Mati 3, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k

126. Vendim Nr.126 date 05.06.2017 – HIC Mati 3, ne rrjedhen e lumit Mat- MATI HYDROPOWER sh.p.k

127. Vendim Nr.127 date 05.06.2017 – Miratim i raportit te vleresimit per devijimet e gjurmes se gazsjellesit TAP, fushata I,II, dhe III

128. Vendim Nr.128 date 05.06.2017 – Miratim i raportit e germimit arkeologjik te shpetimit ne trashene e linjes se gazsjellesit TAP,Uznove, Berat, ABKONS shpk

129. Vendim Nr.129 date 05.06.2017 – Miratim i spostimit te vendndodhjes se antenes se RTSH fshati Gjuzaj,Elbasan

130. Vendim Nr.130 date 05.06.2017 – Miratim i raportit te sondazheve arkeologjike Objekt multifunksional 10kat dhe 2kat parkim nen toke, zona arkeolologjike B, subjekti RAJFI shpk

131. Vendim Nr.131 date 05.06.2017-Miratim kerkese Aluizni Durres, objekti z.Mustafa Zaja, zone arkeologjike B

132. Vendim Nr.132 date 05.06.2017-Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti z. Myslym Zaja, zona arkeologjike B

133. Vendim Nr.133 date 05.06.2017-Miratim kerkeses Aluiznit Durres, objekti z. Idriz Kulla, zona arkeologjike B

134. Vendim Nr.134 date 05.06.2017-Miratim kerkeses se Aluiznit Durres, objekti znj. Nexhmije Shkalla, zona arkeologjike B

135. Vendim Nr.135 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses Aluiznit Durres, objekti z. Liman Kodra, zona arkeologjike B

136. Vendim Nr.136 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Durres, objekti z. Qazim Dautaj, zona arkeologjike B

137. Vendim Nr.137 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z.Kosta Dhimiter Bako, zona arkeologjike B

138. Vendim Nr.138 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z.Brahim Mete Zeneli, zona arkeologjike B

139. Vendim Nr.139 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z.Alqi Vaso, zona arkeologjike B

140. Vendim Nr.140 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti z.Anastas Jorgji Mehilli, zona arkeologjike B

141. Vendim Nr.141 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Durres, objekti z.Vaso Emin Medolli, zona arkeologjike B

142. Vendim Nr. 142 date 05.06.2017-Miratim i kerkeses se Aluiznit Sarande, objekti i z. Fadil Skender Veli, zona arkeologjike B

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>