1.Vendim Nr. 1 date 24.01.2017 – Miratim i kerkeses se IA per projekitn Sheshi para hyrjes se portit, Durres- Bashkia Durres

2.Vendim Nr. 2 date 24.01.2017 – HEC Prishta1, Prishta2 ne fahstin Prushte, Komuna Cepan, Skrapar

3.Vendim Nr. 3 date 24.01.2017 – Ndertimi i portit MBM, Porto Romano Durres

4.Vendim Nr. 4 date 24.01.2017 – Miratim i Raportit te germimit arkeologjik te shpetimit, Porti i Jahteve, ne fshatin Bardhor, Kallaja e Turres

5.Vendim Nr. 5 date 24.01.2017 – Rikonstruksioni dhe shtese anesore e godnies se aparatit te KESH

6.Vendim Nr. 6 date 24.01.2017 – Gjetje e nje elementi arkeologjik ne Morave, Berat, Projekti TAP

7.Vendim Nr.7 date 24.01.2017 – Miratim i relacionit te germimit arkeologjik per projektin Xhamia e Pashes, Elbasan

8.Vendim Nr. 8 date 24.01.2017 – Fabrika e Pasurimit te minerarit te kromit, Maja e Kurores, Bashkia Klos- D-AMA sh.p.k

9.Vendim Nr. 9 date 24.01.2017 – Rinkonceprimi dhe Rivitalizimi i qendres se qytetit te Sarandes, Rruga e Flamurit- Ed Konstruksion&Fusha sh.p.k

10.Vendim Nr. 10 date 24.01.2017 – Struktura Sherbimi me funksion magazinimi dhe tregtimi 1-2 kat , Moll Tirane, CONCORD INVESTMENT

11.Vendim Nr. 11 date 24.01.2017 – Kompleks Turistik Rezidencial e Hotelier 9.1 ha, Gjiri i Lalezit, Durres

12.Vendim Nr. 12 date 24.01.2017 – Toka shtese per depozitmin e perkohshem te shtreses se siperme te tokes, Korce- Projekti TAP

13.Vendim Nr. 13 date 24.01.2017 – Miratimi i raportit te sondazheve ne korridorin e gazsjellesit TAP, Bellove, Floq

14.Vendim Nr. 14 date 24.01.2017 – Miratimi i raportit te sondazheve ne korridorin e gazsjellesit TAP, Leshnje

15.Vendim Nr. 15 date 24.01.2017 – Depozita Bregdetare per depozitim benzine, Porto Romano Durres- EROIL

16.Vendim Nr. 16 date 24.01.2017 – Procedure legalizmi ne zone arkeologjike B, Vlore, Z. Ibrahim Ibrahimi

17.Vendim Nr. 17 date 24.01.2017 – Raporit i germimi arekologjik ne sheshin e grumbullimit te tubave APY03, fshati Qafe-Corovode, TAP

18.Vendim Nr. 18 date 24.01.2017 – Miratimi i raportit te germimit ne traktin e rruges ne korridorin e ndertimit te TAP, Zemblak

19. Vendim Nr. 19 date 09.02.2017 – Kerkese per licence Z. Taulant Rama – miratohet

20. Vendim Nr. 20 date 09.02.2017 – Sheshi Publik para hyrjes se Portit Durres, Bashkia Durrres

21. Vendim Nr. 21 date 09.02.2017 – Gemim pa leje nga individ i palicencuar ne Durres

22. Vendim Nr. 22 date 09.02.2017 – Spostimi i shtylles Nr.128, ne Orikum – OSHEE

23. Vendim Nr. 23 date 09.02.2017 – Relacion verifkimi per nekorpolin e periudhes antike Vumblo, fshati Pilur, Himare

24. Vendim Nr. 24 date 09.02.2017 -Raporti i vezhgimit arkologjik-Ndertimi i Parkimeve te reja faza B, Aeroporti Nene Tereza- Star Parking sh.p.k

25. Vendim Nr. 25 date 09.02.2017 – Ndertimi i ri i ambienteve te punes DRFPP Nr.4 Tirane

26. Vendim Nr. 26 date 09.02.2017 – Pastrimi i fundit te detit nga mbushjet dhe sendimente te ndryshme – Romano Port sh.a

27. Vendim Nr. 27 date 09.02.2017 – Godine 5 kat mbi toke dhe 1 kat nentoke zone arkologjike B, Durres – FAKLE sh.p.k

28. Vendim Nr. 28 date 09.02.2017 – Objekt multifunksional 10 kat, zone arkeologjike B, Durres – RAJFI sh.p.k

29. Vendim Nr. 29 date 09.02.2017 – Procedure legazlizimi ne zone arkeologjike B, Durres,Z.Ilmi Koci

30. Vendim Nr. 30 date 09.02.2017 – Procedure legazlizimi ne zone arkeologjike B, Durres,Z.Vangjel Vevecka

31. Vendim Nr. 31 date 01.03.2017 – Sheshi Publik para hyrjes se Portit Durres, Bashkia Durrres

32. Vendim Nr. 32 date 13.03.2017 -Komplesk turistik Ionian Olea, Dhermi, Bashkia Himare.

33. Vendim Nr. 33 date 01.03.2017 – kerkese per ndryshim te periudhes se zbatimit te Castrium te Vigut, IA

34. Vendim Nr. 34 date 01.03.2017 – Raport germimi arkeologjik, rruga Paskal Prodani, zone arkeologjike B, Durres

35. Vendim Nr. 35 date 13.03.2017 – Rikualifikimi urban i pazarit te Tiranes, sheshi Avni Rustemi- Bashkia Tirane

36. Vendim Nr.36 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit Nenstacioni elektrik 110-10KV, uzina e Ferrokromit Elbasan- nga Y.Cerova

37. Vendim Nr. 37 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit HEC Gorice, Dushar, Moglice,bashkia Maliq- nga Y.Cerova

38. Vendim Nr. 38 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit – Kompleksi agroturizem Green Village, Shetaj Durres- nga Y.Cerova

39. Vendim Nr. 39 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit- Objekt banimi 4 kat, Potam, Himare- ANDI shpk

40. Vendim Nr. 40 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vezhgimit Fushata III, KM69-KM 139,674, TAP -AG-nga L.Bejko

41. Vendim Nr. 41 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te sondazheve ne pikat me potencial, Fushata III, TAP- nga ABKONS

42. Vendim Nr. 42 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te sondazheve ne Uznove Berat Km+146, TAP- nga ABKONS

43. Vendim Nr. 43 date 24.03.2017 -Miratim i konceptit ne zonen e Uznoves Berat, TAP- nga ABKONS

44. Vendim Nr. 44 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te sondazheve ne stacionin mates Tresenik,Devoll, Koece, TAP- nga ABKONS

45. Vendim Nr. 45 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te germimit ne zonen e stacionit te kompresimit Seman-Fier, TAP- nga ABKONS

46. Vendim Nr. 46 date 24.03.2017 -Miratim i konceptit te germimit ne zonen Lapardha , TAP- nga ABKONS

47. Vendim Nr.47 date 24.03.2017 – Miratim i sondazheve ne Stacionin e Valvulave ABV24, fshati Cangoj, TAP-nga ABKONS

48. Vendim Nr. 48 date 24.03.2017 -Miratim i sondazheve arkeologjike,Stacioni i Valvulave ABV 27,fashati Qafe, Potom, Skrapar, TAP- nga ABKONS

49. Vendim Nr. 49 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te vleresimit per devijimin e gjurmes, Fushata I, II dhe III, TAP- nga ABKONS

50. Vendim Nr. 50 date 24.03.2017 -Miratim i raporti te germimit ne Ullinjas, Berat TAP- nga ABKONS

51. Vendim Nr. 51 date 24.03.2017 -Miratim i raportit te germimit ne zonen Lisi i Becit, Berat, TAP- nga ABKONS

52. Vendim Nr. 52 date 07.04.2017 – Miratim i konceptit te germimit-Godine 5kat dhe 1 kat nentoke, zona arkeologjike B, Durres

53. Vendim Nr. 53. date 24.03.2017 – Ndryshim i pjesshem i vendimit Nr.120 date 18.11.2015

54. Vendim Nr. 54 date 07.04.2017 -Projekti i Biletarive elektronike, ne sitet historike ne Shqiperi

55. Vendim Nr. 55 date 07.04.2017 – Kerkese e shoqerise KAEXH per te ndryshuar drejtuesin teknik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>