Agjencia e Shërbimit Arkeologjik është anëtare aktive në Shoqatën e Arkeologëve Europianë (EAA).

Gjithashtu ASHA bashkëpunon me Institutin Kombëtar të Kërkimeve të Arkeologjisë Parandaluese (INRAP) në Francë.

European Archaeological Council
European Archaeological Council
EAA
EAA
Institut national de recherches archeologiques preventives
Institut national de recherches archeologiques preventives