1.Vendim Nr. 1 date 29.02.2016 – HEC-et ne kaskaden e lumit Devoll- Devoll Hydropower

2.Vendim Nr. 2 date 29.02.2016- Zona e mbrojtur, Krahes, Tepelene

3.Vendim Nr. 3 date 29.02.2016 – Konservimi-Restaurim i mureve ne Butrint

4.Vendim Nr. 4 date 29.02.2016- Restaurimi i objektit Tempulli i Agonoteteve, Apolloni, Fier

5.Vendim Nr. 5 date 29.02.2016 – Projekt restaurimi Harku i Temenosit, Apolloni, Fier

6.Vendim Nr. 6 date 29.02.2016 – Propozim i IA- QSA ne lidhje me zgjerimin e zones se mbrojtur te Parkut Arkeologjik te Orikumit.

7.Vendim Nr. 7 date 29.02.2016 – Projekti i TAP, Seksioni Detar – TAP -AG

8.Vendimi Nr. 8 date 29.02.2016 – Relacioni ne kuader te projektit TAP, per rrugen ndihmese Nr.443, Vithkuq, Korce

9. Vendim Nr. 9 date 29.02.2016 – Projekti Linja 110 Kv Ulez-Shkopet-Skutraj- OST

10.Vendim Nr. 10 date 29.02.2016 – Rrjeti fiber optike HFC, Durres- ABCOM shpk

11.Vendim Nr. 11 date 29.02.2016 – Rehabilitimi i matastrit te Shen Merise dhe Peisazhit ne Parkun Arkeologjik te Apollonise

12.Vendim Nr. 12 date 29.02.2016 – Impianti i pasurimit te mineralit te kromit, Bashkia Bulqize- Zen Top shpk

13.Vendim Nr. 13 date 29.02.2016 – Impianti i pasurimit te mineralit te kromit, Bashkia Kukes- Burimi Xh.shpk

14.Vendim Nr. 14 date 29.02.2016 – Projekti Porti i Jahteve, Kalaja e Turres, Synej Kavaje

15.Vendim Nr. 15 date 29.02.2016 – Nenstacioni Rrogozhine Nr 133 dhe rikonstruksion i rruges, Thanasaj, Lushnje – Vodafone Albania.sha

16.Vendim Nr. 16 date 29.02.2016 – Disa shtesa per zonen arkeologjike A te Tiranes

17.Vendim Nr. 17 date 30.03.2016 – Rrjeti i Ujesjellesit dhe kanalizimeve Sarande

18.Vendim Nr. 18 date 30.03.2016 – Relacioni i ASHA dhe relacioni tekinik i subjektit Finsek Port

19.Vendim Nr. 19 date 30.03.2016 – Sondazhet arkeologjike ne territorin qe mbulohet nga liqeni i HEC Banje-DHP

20.Vendim Nr. 20 date 30.03.2016 – Relacioni mbi restaurimin e Tyrbes se Kapllan Pashes

21.Vendim Nr. 21 date 30.03.2016 – Projekti Bypass Vlore – Prane fshatit Tragjas i ri

22.Vendim Nr. 22 date 30.03.2016 – Pike karburanti, Paskuqan, Kamez

23.Vendim Nr. 23 date 30.03.2016 – HEC Shkopet 2 dhe HEC Shkopet 3, Kurbin- Albanian Hydropower

24.Vendim Nr. 24 date 30.03.2016 – HEC Lumzi dhe HEC Tuci, Puke- M.C Inerte Lumzi

25.Vendim Nr. 25 date 30.03.2016 – HEC Osoje, Maliq, Korce – Favina

26.Vendim Nr. 26 date 30.03.2016 – Rehabilitimi i matastrit te Shen Merise dhe Peisazhit ne Parkun Arkeologjik te Apollonise

27.Vendim Nr. 27 date 22.04.2016 – Raporti i vrojtimit siperfaqesor ne kuader te projektit TAP

28.Vendim Nr. 28 date 22.04.2016 – Relacion mbi dokumentimin e Tyrbes se Kapllan Pashes

29.Vendim Nr. 29 date 22.04.2016 – Verifikim i terrenit ne kuader te projektit TAP

30.Vendim Nr.30 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Topografia e Epidamne-Dyrrachion- IA

31.Vendim Nr.31 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – SCODRA- IA

32.Vendim Nr.32 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Vezhgime pernjohese Lezhe-Shkoder – IA

33.Vendim Nr.33 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Amantia- IA

34.Vendim Nr.34 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Castrum-i i Vigut ne Antikitetin e vone- IA

35.Vendim Nr.35 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Kisha Paleokristiane ne Suken e Gjelit, Lezhe – IA

36.Vendim Nr.36 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Bashkepunim IA me Universitetin e barit – IA

37.Vendim Nr.37 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Qyteti Mesjetar i Drishtit, Shkoder- IA

38.Vendim Nr.38 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Durresi ne Antikitetin e vone – IA

39.Vendim Nr.39 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Ekspedite pernjohese ne Prapatoken e Durrachiumit

40.Vendim Nr.40 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Metodologjia dhe praktikat e kerkimeve ne fushen e prehistorise – IA

41.Vendim Nr.41 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Antigonea- IA

42.Vendim Nr.42 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim -Alinura- IA

43.Vendim Nr.43 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Handrianopolios- IA

44.Vendim Nr.44 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Foinike- IA

45.Vendim Nr.45 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Orikos- IA

46.Vendim Nr.46 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Koman- IA

47.Vendim Nr. 47 date 20.05.2016 – Harta arkeologjike nenujore e bregdetit Shqipetar- IA

48.Vendim Nr. 48 date 20.05.2016 – Butrint-Rivleresimi arkeologjik dhe menaxhimi i sitit II- IA

49.Vendim Nr. 49 date 20.05.2016 – Kalaja e Peces-Kukes-Rivleresimi i germimeve te vitit 1985-1989- IA

50.Vendim Nr. 50 date 20.05.2016 – Projekt kerkimor ne vazhdim – Maligradi – IA

51.Vendim Nr. 51 date 20.05.2016 – Projekt kerkimor ne vazhdim – Apolonia- IA

52.Vendim Nr. 52 date 20.05.2016 – Rehabilitimi i matastrit te Shen Merise dhe Peisazhit ne Parkun Arkeologjik te Apollonise

53.Vendim Nr. 53 date 20.05.2016 -Relacion i verifikimit per gjetje rastesore ne rrugen Apoloni- Kryegjate

54.Vendim Nr. 54 date 20.05.2016 – Sondazhe arkeologjike, Floq Korce- TAP

55.Vendim Nr. 55 date 20.05.2016 – Koncepti i kryerjes se sondazheve -Bypass Vlore

56.Vendim Nr. 56 date 20.05.2016 – Shkolla Kombetare e Avokatise

57.Vendim Nr. 57 date 20.05.2016 – HECET Cerem-Dragobi, Qarku Kukes, -Dragobia Energy

58.Vendim Nr. 58 date 20.05.2016 – Nenstacioni i ri 110-20 Kv, Gjiri i Lalezit, Qarku Durres, OSHEE

59.Vendim Nr. 59 date 20.05.2016 – Kerkimet arkeologjike nenujore -Porti i Jahteve, Kalaja e Turres- FINSEC Port

60.Vendim Nr. 60 date 08.06.2016 -Rruga Levan-Tepelene, Loti 2, prane fshatit Qesarat

61.Vendim Nr. 61 date 08.06.2016 – Resort Turistik me kompleks banesash 2 katshe dhe 2 kat nen toke, Gjikleke, Dhermi

62.Vendim Nr. 62 date 08.06.2016 – Green Coast Resort, Palase, Bashkia Himare

63.Vendim Nr. 63 date 08.06.2016 – Kapanone Industriale, Kashar

64.Vendim Nr. 64 date 08.06.2016 – Kompleks sherbimi 2 kat, lagjia Apoloni, Fier

65. Vendim Nr. 65 date 28.06.2016 – Nderhyrje ne Trapezarine ne Parkun Arkeologjik te Apolonise

66. Vendim Nr. 66 date 28.06.2016 – Projekt Kerkimor-Shkencor ne vazhdim- Handrianopolis- IA

67. Vendim Nr. 67 date 28.06.2016 – Ndertim-Rionstruksion i Info point ne disa zona te mborjtura – AKZM

68. Vendim Nr. 65 date 28.06.2016 – Miratim i Konceptit te germimit te varrit dhe gjetjeve arkeologjike-ZAKPA Apoloni

69. Vendim Nr. 69 date 28.06.2016 – HEC Mollaj – ENERGJI XHACI

70. Vendim Nr. 70 date 28.06.2016 -HECE Zaje, Tujan, Xhaferraj, Kollovoz, Novoseje, Meshteken – Reka Energy

71. Vendim Nr.71 date 28.06.2016 – Relacion i verifikimit ne terren,Kalaja Gradishata e Belloves

72. Vendim Nr. 72 date 28.06.2016 – Pike shitje e karburanteve- Drita Bregu

73.Vendim Nr. 73 date 28.06.2016 – Ndertimi i magazinave Kashar, Marketing and Distribution

74. Vendim Nr. 74 date 28.06.2016 – Stacionet e valvulave Bllokuese, Sheshet e magazinimit te tubave dhe Kampet e punetoreve-TAP

75. Vendim Nr. 75 date 28.06.2016 – Metodika e Studimeve Gjeoteknike me anen e shpimeve- TAP

76. Vendim Nr. 76 date 15.07.2016 – Linja e gazsjellesit Trans Adriatik – TAP .pdf

77. Vendim Nr. 77 date 15.07.2016 – Projekt kerkimor shkencor- Lugina e Siperme e Vjoses- IA .pdf

78. Vendim Nr. 78 date 15.07.2016 – Miratimi i raportit per projektin Akademia e Futbollit ne fshatin Barbas

79. Vendim Nr. 79 date 15.07.2016 – Miratimi i konceptit te germimit te shpetimit -Linja 110 KV Llapaj-Peshkopi- OST

80. Vendim Nr. 80 date 15.07.2016 – Miratimi i raportit per projektin Shkolla 9-vjecare ne fshtin Drize – DHP

81. Vendim Nr. 81 date 15.07.2016 – Miratimi i projektit Hotel i Ri Tirana-International- Geci

82. Vendim Nr. 82 date 15.07.2016 – Miratimi i konceptit te sondazheve arkeologjike per Projektin TAP

83. Vendim Nr.83 date 22.07.2016 – Miratimi i kerkeses per perdorimi te aparatit kerkues metalesh per projektin – Aplolonia – IA

84. Vendim Nr.84 date 22.07.2016 – Miratimi i raportit te vezhgimit per pikat stacionare – RTSH

85. Vendim Nr.85 date 22.07.2016 – Miratimi i raportit te vezhgimit per HEC Mesmal 1,2,3 dhe Selca 2 – Energjia Valmare

86. Vendim Nr.86 date 22.07.2016 – Miratimi i raportit te vezhgimit – Sheshi i pusit F53a dhe rruget lidhese blloku F – Bankers Petrolium Albania ltd

87. Vendim Nr.87 date 22.07.2016 -Miratimi i raportit te vezhgimit -Sheshi i pusit AT76a , blloku F – Bankers Petrolium Albania ltd

88. Vendim Nr.88 date 22.07.2016 -Miratimi i raportit te vezhgimit -Impianti i perpunimit te rerave bituminoze – Recovered Earth Patos

89. Vendim Nr.89 date 22.07.2016 -Miratimi i konceptit te sondazheve per projektin TAP, Fushata e pare KM 211.8-Km 145

90. Vendim Nr.90 date 22.07.2016 -Miratimi e projektit – Pike shitje me pakice te karburanteve, Kashar, Tirane – Kastrati shpk

91. Vendim Nr.91 date 22.07.2016 -Miratimi i projektit perfundimtar te zbatimit – Pazari i Tiranes- Familja Toptani

92. Vendim Nr.92 date 14.09.2016 -Ndertimi i nenstacionit te ri Dhermi 35_20kv- OSHEE sh.a

93. Vendim Nr.93 date 14.09.2016 -Linja 35kv per furnizimin e nenstacionit Dhermi 35_20kv- OSHEE sh.a

94. Vendim Nr.94 date 14.09.2016 -Miratimi i konceptit te germimit arkeologjik te varrit-Synej Kavaje- Finsec Port sh.a

95. Vendim Nr.95 date 14.09.2016 – Resort dhe fshat turistik Gone Perivol, Drimadhe- Concord Investment

96. Vendim Nr.96 date 14.09.2016 -Zgjatimi i linjes se transmetimit 110 kv Babice-Sarande 110_35_20_kv, Orikum – OST sh.a

97. Vendim Nr.97 date 14.09.2016 -Ndertimi i linjes ekzistuese 110 kv, Lac-Skurraj- OST sh.a

98. Vendim Nr.98 date 14.09.2016 -HEC Kamenica, Korce- Favina shpk

99. Vendim Nr.99 date 14.09.2016 -Linja e gazsjellesit Trans Adriatik – Fushata e II – TAP AG

100. Vendim Nr.100 date 14.09.2016 -Resort turistik, Gjiri i Lalezit, Bashkia Durres- OMNIX ALBANIA

101. Vendim Nr.101 date 14.09.2016 -Miratim ii raportit te rezultatit te shpimeve ne Seman, Fier- Renco spa Terna

102. Vendim Nr.102 date 14.09.2016 -Miratim i raportit ne kuader te projektit TAP, Fier dhe Korce – SPIECAPAG Shqiperia -

103. Vendim Nr.103 date 14.09.2016 -Miratim i sondazheve ne kuader te projektit TAP ne zonen e Petoves, Kutalli dhe Ullinjas-Duhanas- TAP AG

104. Vendim Nr.104date 14.09.2016 -Miratim i sondazheve ne kuader te projektit TAP ne zonen Qafe Potom- TAP AG

105. Vendim Nr.105 date 14.09.2016 – Dyrrachium ne antikitetin e vone- ndryshim ne kohen e realzimit te projektit

106. Vendim Nr.106 date 14.09.2016 -Zbatimi i sheshit publik para hyrjes se portit- Bashkia Durres

107. Vendim Nr.107 date 14.09.2016 -Miratimi i konceptit te sondazheve -Synej Kavaje- Finsec Port sh.a

108. Vendim Nr.108 date 14.09.2016 -Miratim i verifikimit – Gjykata Administrative e Apelit – ZABGJ

109. Vendim Nr.109 date 25.10.2016 – Objekt me funksione tregetare- godina e ish Merkates, Berat

110. Vendim Nr.110 date 25.10.2016 -Miratim i verifikimit te gjetjeve dhe konceptin e germimit te shpetimit -TAP- Qafe Corovode

111. Vendim Nr.111 date 25.10.2016 – Miratim i verifikimit te gjetjeve dhe konceptin e germimit te shpetimit -TAP-Kutalli Berat

112. Vendim Nr.112 date 25.10.2016 – HEC Blac, Fshati Kumbull, Mirdite, subjekti Blac Energy

113. Vendim Nr.113 date 25.10.2016 – HEC Dobrenje, Fshati Tomorrice, Skrapar, subjekti DAAB Energy

114. Vendim Nr.114 date 25.10.2016 – Gurp objektesh turistike2,3 dhe4 kat, Gjiri i Lalezit, subjekti Ital-Alba Konstruksion 2013

115. Vendim Nr.115 date 25.10.2016 – Impianti i perpunimit te ujrave te ndotura, Palase, Dhermi- Bashkia Himare

116. Vendim Nr.116 date 25.10.2016 – HEC 1 -Vranisht, HEC 2- Strojan, HEC 3- Hocisht, HEC 4-Grapsh, HEC 5 -Zicisht, Korce, subjekti Begem Energji

117. Vendim Nr.117 date 25.10.2016 – HEC Malind 1,2,3 Corovode, Skrapar, subjekti KRESHOVA

118. Vendim Nr.118 date 25.10.2016 – Mbyllja e Unazes se Rrjetit TM 20 kV Fideri F-3 F4, Gjirokaster

119. Vendim Nr.119 date 25.10.2016 -Miratim i germimit arkeologjik nga ASHA te ”Xhamia Pashes”, Elbasan

120. Vendim Nr.120 date 25.10.2016 – Verfikikimi i gjetjeve gjate projektit per zgjerimin e rruges Sukaxhi-Gjazuj, Ungrej, Lezhe-ASHA

121. Vendim Nr.121 date 25.10.2016 – Depozita bregdetare (GLN) ne zonen e Porto -Romanos, Durres – subjekti AL-GAZ 2015

122. Vendim Nr.122 date 25.10.2016 – Miratim i paketes se dyte te rrugeve hyrese- TAP AG

123. Vendim Nr.123 date 25.10.2016 -Miratim i Nderhyje ne sistemin e kanalizimeve te ujrave te ndotura ne Durres- UKD

124. Vendim Nr.124 date 25.10.2016 – Miratim i projektit Tokat shtese per Depozitimin e perkohshem te shtreses se siperme te tokes, Fier dhe Berat- TAP AG

125. Vendim Nr.125 date 25.10.2016 – Miratim i konceptit te sondazheve ne Zemblak, Bellovoda dhe Leshnje, TAP

126. Vendim Nr.126 date 25.10.2016 – Miratim i raportit te rezultateve te sondazheve ne zonen e Pashallise- TAP

127. Vendim Nr.127 date 25.10.2016 -Godine banimi dhe sherbimi 3-4-6 kate ne zone B Durres- te kyhet germim arkologjik- Subjekti Kristi Konstruksion 2003

128. Vendim Nr.128 date 22.11.2016 – Koncepti i nderhyrjes prane sheshit publik, para portit, Durres

129. Vendim Nr.129 date 22.11.2016 -Objekt me funksionie tregtare Ish-Markata, Berat

130. Vendim Nr.130 date 22.11.2016 – Sistemi i kanalizimeve te ujrave te zeza te qytetit te Elbasanit

131. Vendim Nr.131 date 22.11.2016 – Projektim dhe mbikeqyrje e nderhryjes ne sistemin e kanalizimeve te ujrave te ndtoura, Durres

132. Vendim Nr.132 date 22.11.2016 – Kompleks rezidencial 4-5 kat dhe 1 kat nentoke, Gjiri i Lalezit

133. Vendim Nr.133 date 22.11.2016 -Korridori i ndertimit te Gazjellesit TAP, Zemblak- nga ABKONS

134. Vendim Nr.134 date 22.11.2016 – Projekti TAP, fshati Kutalli, Berat

135. Vendim Nr.135 date 22.11.2016 – Relacion mbi verifikimin ne terren te gjetjeve arkeologjike

136. Vendim Nr.136 date 22.11.2016 – Godine banimi dhe sherbimi 3-4-6 kate, Zone B, Durres

137. Vendim Nr.137 date 22.11.2016 – Kerkese per licence z.Petrika Lera- Nuk miratohet

138. Vendim Nr.138 date 22.11.2016 – Kerkese per licence z.Tom Poreci- Nuk miratohet

139. Vendim Nr.139 date 22.11.2016 – Kerkese per licence znj.Silvana Mema-miratohet

140. Vendim Nr.140date 22.11.2016 – Kerkese per licence Z.Surja Lela- nuk miratohet

141. Vendim Nr.141 date 22.11.2016 – Kerkese per licence Z.Eduard Shehi- miratohet

142. Vendim Nr.142 date 22.11.2016- Kerkese per licence Z.Neritan Ceka – miratohet

143. Vendim Nr.143 date 22.11.2016- Kerkese per licence Z.Skender Muca – miratohet

144. Vendim Nr.144 date 22.11.2016- Kerkese nga ALUIZNI-Sarande ne zone arkeologjike B

145. Vendim Nr.145 date 22.11.2016 -Kerkese per licence Z.Bashkim Vrekaj- nuk miratohet

146. Vendim Nr.146 date 20.12.2016 -Linja e Gazsjellesit TAP miratim i raportit te vezhgimit dhe sondazheve arkeologjike

147. Vendim Nr.147 date 20.12.2016 -HEC Arrez, Kacinar, Simon dhe Shperdhaze, Mirdite, Lezhe

148. Vendim Nr.148 date 20.12.2016 -Shtese kapaciteti Depozita bregdetare, Porto Romano, Durres

149. Vendim Nr.149 date 20.12.2016 -HEC Bregu i Leres, fshtati Mezhgoran, Tepelene- INVICTUS shpk

150. Vendim Nr.150 date 20.12.2016 -Dokumentimi i sturkturave arkeologjike ne Buleterion, Apoloni nga ADSTAR. shpk

151. Vendim Nr.151 date 20.12.2016 -Miratim i relacionit mbi germimin arkeologjik, ne sektorin B-1, Bypass Fier-Levan- ADSTAR shpk

152. Vendim Nr.152 date 20.12.2016 -Miratim i raportit te germimit arkeologjik, fshati Dukat i Ri, Orikum- DRKK Vlore

153. Vendim Nr.153 date 20.12.2016 -Miratim per vijimin e procedures se legalizimit ne zone arkeologjike B Durres- Durres 2000.shpk

154. Vendim Nr.154 date 20.12.2016 -Miratim i konceptit te germimit arkeologjik Ullinjas, TAP- nga ABKONS

155. Vendim Nr.155 date 20.12.2016 -Sistemi i kanlaizimeve te ujrave te ndotura- Durres

156. Vendim Nr.156 date 20.12.2016 -HEC Leta, Bulqize, Qarku Diber- ASI-TRE