Misioni i ASHA

Misioni

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik është një institucion i specializuar në gërmime shpëtimi, sondazhe dhe mbikqyrje. ASHA e ushtron veprimtarinë e saj…

shpetimi

Sektori i Shpetimit Arkeolgjik

Tërësia e veprimtarisë së përditshme të sektorit të arkeologjisë së shpëtimit përfshin aktivitetin në terren i cili lidhet me ndjekjen e projekteve të infrastrukturës…

apoloni,korrik 2003

Sektori i Arkeometrise dhe Konservimit

Veprimtaria e sektorit të Konservimit dhe Arkeometrisë përqëndrohet në përpunimin e materialit arkeologjik të dalë në sheshet e ndërtimit të…

Rreth Nesh

Çfarë është ASHA?

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik është institucion qendror, në varësi të ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore, e krijuar për të ushtruar veprimtari në fushën e gërmimeve dhe të studimeve të trashëgimisë kulturore, që preket nga punimet ndërtuese të çdo natyre, apo

Read more

Ministria e Kulturës

Te rejat e fundit nga Ministria e Kultures

kultura.gov.al
Untitled-122

Institucione Partnere

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik është anëtare…

Untitled-11234

Platforma WebGIS

Mundëson: Pritshmëri më të qartë për një projekt zhvillimi. Informacioni i përftuar nga proceset arkeologjike, mbikëqyrjet, nga projektet sistematike, integrohet në një bazë të dhënash, të cilat do të jenë të aksesueshme për grupet e interesit. Vendos një ekuilibër midis