Rreth Nesh

Çfarë është ASHA

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik është institucion qendror, në varësi të ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore, e krijuar për të ushtruar veprimtari në fushën e gërmimeve dhe të studimeve të trashëgimisë kulturore, që preket nga punimet ndërtuese të çdo natyre, apo… ...

Read more

Ministria e Kulturës

Te rejat e fundit nga Ministria e Kultures

kultura.gov.al
Untitled-122

Institucione Partnere

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik është anëtare aktive në Shoqatën e Arkeologëve Europianë (EAA). Gjithashtu ASHA bashkëpunon me Institutin Kombëtar të Kërkimeve të Arkeologjisë Parandaluese (INRAP) në Francë.

Untitled-11234

Harta Interaktive

Rruga: “Aleksander Moisiu” nr.76, Kinostudio

Aktiviteti

Detyrat themelore të kësaj agjencie janë gërmimet arkeologjike si rrjedhojë e planifikimt urban e territorial në Republikën e Shqipërisë. Përcaktimi i kritereve dhe respektimi i mbikqyrjes së gërmimeve, riorganizimi në aspektin muzeal të trashëgimisë arkeologjike si dhe administrimi i pasurimit të fondeve për ruajtjen e objekteve arkeologjike të luajtshme.

Misioni i ASHA
shpetimi
apoloni,korrik 2003